DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Kristelig Folkeparti
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Jytte Sonne Lillehammer
2 Kjetil Olsen Lorentzen Tynset
3 Håkon G. F. Karlstad Østre Toten
4 Charlotte Veland Hoven Hamar
5 Marit Andrine Kraglund Tunheim Gjøvik
6 Steinar Løsnesløkken Sel
7 Magne Rydland Hamar
8 Merethe Engen Enerstvedt Nordre Land
9 Magne Arnfinn Berg Elverum
10 Oluf Maurud Ringsaker
11 Harald Liodden Sør-Aurdal
12 Kathrine Ruset Sletten Nord-Fron
13 Thomas Lervik Engåvoll Os i Østerdalen
14 Bjørn Vidar Teppen Trysil
15 Astrid Nyvoll Os i Østerdalen
16 Roger Kongolo Matungulu Søndre Land
17 Åse Marie Wisløff Nilssen Kongsvinger
18 Peder Hodøl Ringsaker
19 Ingrid Østby Trysil
20 Kjetil Weyde Gjøvik
21 Lillian Henningsen Alvdal
22 Kåre Narve Simenstad Sel
23 Siv Rønningen Trysil
24 Ivar Aars Nord-Aurdal
25 Inger Marie Ringsbu Ringsaker
26 Gunnar Jan Eines Vestre Toten
27 Ingeborg Holte Nysæther Stange
28 Elvis Wilson Nzume Hamar
29 Anna-Merete Brusletten Nord-Aurdal
30 Leif Homme Vestre Slidre
31 Gunhild Hesselberg Lorentzen Tynset
32 Rolf Ottar Langen Alvdal
33 Ingvild Sandvand Paddon Hamar
34 Ole Arild Bovolden Trysil
35 Solveig Johanne Granseth Lillehammer
36 Arne Dagfinn Øynes Alvdal
37 Per Lunde Ringsaker
38 Ragnfrid Granerud Hamar
39 Thor Trygve Ringsbu Kongsvinger
40 Asmund Wold Etnedal
41 Geir Lorents Byberg Hamar