DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Arbeiderpartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Tore O. Sandvik Trondheim
2 May Britt Lagesen Steinkjer
3 Terje Sørvik Nærøysund
4 Hanne Moe Bjørnbet Trondheim
5 Per Olav Skurdal Hopsø Melhus
6 Gunn Elin Høgli Trondheim
7 Kristian Torve Oppdal
8 Ina Helen Kollerud Pedersen Levanger
9 Vebjørn Gorseth Steinkjer
10 Ellen Haugen Bergsrønning Orkland
11 Knut Ring Ørland
12 Bente Estil Lierne
13 Pål Sture Nilsen Trondheim
14 Marit Bjerkås Rennebu
15 Bjørn Iversen Verdal
16 Ann-Inger Leirtrø Stjørdal
17 Stig Klomsten Trondheim
18 Kristin Strandheim Malvik
19 Gaute Børstad Skjervø Levanger
20 Hanne Torve Oppdal
21 Ståle Vaag Heim
22 Fatima Almanea Verdal
23 Ismail Salad Elmi Trondheim
24 Kristin Reppe Storø Frøya
25 Rune Hallstrøm Steinkjer
26 Linda Renate Linmo Grong
27 Jan Inge Kaspersen Stjørdal
28 Heidi I. Klokkervold Trondheim
29 Lars Johan Strand Vitsø Hitra
30 Bente Kristin Årbogen Andersen Trondheim
31 Ove Sem Skaun
32 Tone Våg Snåsa
33 Hans Vintervold Røros
34 Signe Seem Frosta
35 Bjørnar Johansen Frøya
36 Camilla Hansen Skjelstad Indre Fosen
37 Arnfinn Brechan Trondheim
38 Ragnhild Kvalø Steinkjer
39 Bjørn Helmersen Namsos
40 Karin Enodd Trondheim
41 Severin Aarmo Høylandet
42 Ingrid J. Aune Malvik
43 Amund Hellesø Nærøysund
44 Renate Eikrem Stjørdal
45 Signar Tormod Berger Inderøy
46 Emilie Græsli Tydal
47 Joar Atle Håve Stjørdal
48 Monica Mollan Hitra
49 Hartly Petter Thun Åfjord
50 Sylvia Elverum Indre Fosen
51 Audun Lønmo Knudsrød Trondheim
52 Renate Tårnes Ørland
53 Torfinn Krogstad Meråker
54 Ann Elisabeth Hansvold Holtålen
55 Stian Brekkvassmo Namsskogan
56 Inga Balstad Selbu
57 Jan Kristian Hammernes Trondheim
58 Tonje Storli Sandnes Trondheim
59 Sivert Dombu Orkland
60 Gunn Randi Enodd Midtre Gauldal
61 Arnfinn Eriksen Rindal
62 Emma Svarva Giskås Steinkjer
63 Bjørn Engen Namsos
64 Helene Wean Malvik
65 Arnt Mickelsen Røyrvik