DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Partiet De Kristne
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Jøran Ødegaard Gjøvik
2 Yngve Bergstrøm Eidskog
3 Jørgen Henrik Pedersen Lollike Gjøvik
4 Ola Simon Østtveit Stange
5 Steinar Botten Lom
6 Jon Petter Evensen Åsnes
7 Jorunn Barbro J Bestul Johnsen Gran
8 Julie Jørgensen Willard Hamar
9 Eva Irene Kosberggrind Stange
10 Inger Johanne Jedida Aanje Hamar
11 Elisabeth Svartrud Ødegaard Gjøvik
12 Ellen Barmala Stange
13 Toril Sogstad Gjøvik
14 Odin Kristoffer Wahl Gjøvik
15 Gunnar Gjærløw Evang Gjøvik
16 Marita Vuokko Evensen Åsnes
17 Jan Roger Karsrud Vestre Toten
18 Gunnar Olav Hellstrøm Stange
19 Kari Gina Wahl Gjøvik
20 Britt Laila Sørsveen Nordre Land