DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Arbeiderpartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Sosialliberalt Parti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Marianne Gudmundson Chesak Stavanger
2 Tom Kalsås Gjesdal
3 Inghild Vanglo Egersund
4 Daniel Bøhn Rayner Stavanger
5 Astri Furumo Haugesund
6 Erling Nordgård Stavanger
7 Lin Veronica Jacobsen Hjelmeland
8 Faruk Brahimi Sandnes
9 Ann Iren Amundsen Klepp
10 Kjartan Øvstedal Haugesund
11 Siv-Len Strandskog Sola
12 Asle Rafdal Sauda
13 Farhia B. Nur Stavanger
14 Helge Steinsvåg Strand
15 Marte Eide Klovning Utsira
16 Magne Vaule Bjerkreim
17 Bodil Elvie Tungland Tysvær
18 Hamza Ali Sola
19 Marianne Hirzel Haugesund
20 Arne Buchholdt Espedal Sandnes
21 Anne Brit Ree Time
22 Tom Tvedt Randaberg
23 Therese Anita Holmen Sokndal
24 Martin Arnøy Rygg Randaberg
25 Eli Nessa Stavanger
26 Kjell Magne Leirflåt Lund
27 Ingrid Wågen Strand
28 Frode Løland Tysvær
29 Veronika Brekke Jakobsen Karmøy
30 Viggo Kalaoja Sola
31 Kristine Enger Randaberg
32 Frode Fjeldsbø Gjesdal
33 Tove Elise Olsen Frøland Vindafjord
34 Hamidullah Amiri Sandnes
35 Lillian Vikra Tysvær
36 Terje Emil Johannesen Haugesund
37 Svanhild L. Lygre Andersen Karmøy
38 Sigmund Rolfsen Klepp
39 Siv Hege Lund Sauda
40 Henrik Heimly Steinnes Stavanger
41 Cecilia Lindbåge Karlsen Sandnes
42 Lars O. Enevoldsen Time
43 Tone Elin Berge