DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Rødt
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Maria Nilsen Aksberg Gjøvik
2 Ronny Bekken Larsen Folldal
3 Turid Thomassen Lillehammer
4 Brit Alfsdotter Lien Elverum
5 Mia Nestaker Hagen Ringebu
6 Svein Birger Ørsnes Hamar
7 Finn Olav Rolijordet Gjøvik
8 Rigmor Tollan Tolga
9 Kristian Finsveen Sør-Fron
10 Anne Kristin Kjernlie Elverum
11 Remi Johansen Gjøvik
12 Harald Kolbjørn Dyrkorn Sør-Odal
13 Lisbeth Berntsen Grandalen Lillehammer
14 Afrim Maliqi Hamar
15 Hege Merete Saglien Gjøvik
16 Maja Arnesen Elverum
17 Bjørn Erik Dokken Gran
18 Karl Erik Kristmoen Løten
19 Siv Hammerseng Gjøvik
20 Terje Kristian Jektvik Ringsaker
21 Reidi Ødegaard Vestre Toten
22 Bruno Delatre Elverum
23 Frida Kowkabzadeh Ropphaugen Vestre Toten
24 Bjørn Venstad Elverum
25 Hanne Malm Gjøvik
26 Irja-Lena Østerberg Torgersen Ringsaker
27 Øyvin Aamodt Lillehammer
28 Liv Ruud Thorstensen Sør-Odal
29 Jorunn Håreksdatter Pedersen Gjøvik
30 Torunn Arnesen Kongsvinger
31 Erik Cato Haug Østre Toten
32 Lena Meistad Nysæther Stange
33 Dag Vidar Nicolaisen Gran
34 Per Arne Sveen Elverum
35 Størk Sigurd Hansen Gjøvik
36 Øystein Meistad Nysæther Stange
37 Anne Hovensjø Østre Toten
38 Hallvard Terjeson Bruøygard Hamar
39 Vibeke Rosenberg Gausdal
40 Line Elstad Jensen Løten
41 Michael Hall Gjøvik
42 Arnulf Hustad Ringsaker
43 Unni Hveem Østre Toten
44 Ellen Høisveen Ringsaker
45 Cecilie Bjørnsdatter Andersen Lillehammer
46 Unni Elisabeth Kronstad Stange
47 Stig Nyborg Sel
48 Kirsti Hougen Hamar
49 Øyvind Norman Hansen Søndre Land
50 Anita Sanden Ringsaker
51 Bjørn Kristiansen Lillehammer
52 Tormod Asle Jarsve Kongsvinger
53 Helge Green Galtrud Lillehammer
54 Gjertrud Marie K. Bakkeng Alvdal
55 Reidun Skjønberg Hansen Søndre Land
56 Marina Pettersen Folldal
57 Rønnaug Lien Poulsen Øystre Slidre
58 Sindre Teppen Søberg Elverum
59 Hans Kristian B. Knutsen Gran
60 Dordi Gjertrud Nygård Ringsaker
61 Guri Skaug Olsen Vestre Toten
62 Bjørn Sigurd Svingen Gjøvik