DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Sosialistisk Venstreparti
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Bjørnar Tollan Jordet Tolga
2 Mai Bakken Lom
3 Sigurd Arnekleiv Bækkelund Hamar
4 Vilde Sveen Nordre Land
5 Mizanur Rahaman Lillehammer
6 Sigrun Elisabeth Kristoffersen Sør-Odal
7 Hans Olav Lahlum Gjøvik
8 Eldri Svisdal Elverum
9 Jørn Grøtberg Østre Toten
10 Oda Solheim Hammerstad Gjøvik
11 Elisabeth Solli Amundsen Stange
12 Berit Synnøve Øygard Nord-Aurdal
13 Roar Pedersen Ringsaker
14 Frank Smestad Trysil
15 Kaia Bergslien Paulsen Lillehammer
16 Kjetil Bjørklund Gjøvik
17 Christina Beck Jørgensen Elverum
18 Helge Midttun Gran
19 Hilde Mari Bjørke Løten
20 Jon Ola Kroken Os i Østerdalen
21 Fariba Fazelpour Hamar
22 Kai Smeby Ringsaker
23 Nina Berglund Ringerud Østre Toten
24 Hans Petter Olsen Vestre Toten
25 Anne Margrethe Sørli-Bolneset Kongsvinger
26 Bjørn Kjensli Øystre Slidre
27 Frøydis Elisabeth Sund Hamar
28 Truls Gjefsen Sel
29 Gunn Bråten Tynset
30 Jan Thore Østenby Martinsen Tynset
31 Ingrid Hvidsten Gabrielsen Elverum
32 Johny Solvang Grue
33 Mildrid Asgeirsdatter Ullerud Gjøvik
34 Arne Edgar Rosenberg Nordre Land
35 Karin Målfrid Mathisen Ringsaker
36 Erland Jensen Søndre Land
37 Maja Leonardsen Musum Gran
38 Kjell Dalløkken Tolga
39 Gunhild Ullerud Våler
40 Dag Øystein Alfheim Nord-Odal
41 Ingunn Dalan Vik Lillehammer
42 Ståle Støen Folldal
43 Liv Kristin Lyngstad Gran
44 Kai Werner Evensen Søndre Land
45 Vivi Ann Nysveen Åmot
46 Thorbjørn Hagen Ringsaker
47 Ane Botterli Vågå
48 Per Norheim Nord-Odal
49 Idunn Rækken Marthinsen Gran
50 Terje Kleiven Vågå
51 Karin Anna Maria Lervang Rendalen
52 Gunnar Linderud Lillehammer
53 Marie Elisabeth Braaten Vestre Toten
54 Gunnar Nygård Nord-Odal
55 Berit Andersen Skogvang Nord-Odal
56 Hallvard Hatlestad Hamar
57 Mette Pedersen Mikkelsen Elverum
58 Ragnhild Gusterudmoen Eidskog
59 Ann-Margret Sørli Hågensen Stange
60 Karin Wiik Nordre Land
61 Anne Lise Fredlund Lillehammer
62 Dag Seierstad Lillehammer