DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Arbeiderpartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Gro Bråten Lillesand
2 Even Tronstad Sagebakken Mandal
3 Neda Afsharipour Kristiansand
4 Dag Eide Tvedestrand
5 Nina Jentoft Arendal
6 Kai Steffen Østensen Farsund
7 Line Kysnes Vennesland Evje og Hornnes
8 Nils Harald Rennestraum Kvinesdal
9 Venke Anny Nes Vegårshei
10 Fredrik Jensen Kristiansand
11 Karin Hodne Vennesla
12 Hans Blattmann Bykle
13 Ailen Roaas Grimstad
14 Jan Atle Toft Lyngdal
15 Nils Johannes Nilsen Arendal
16 Abel Cecilie Knibe Kroglund Lillesand
17 Eva Nilsen Risør
18 Svein Hobbesland Flekkefjord
19 Britt Halvorsen Ufsvatn Åmli
20 Syvert Fossdal Arendal
21 Reidunn Gøthesen Scherpf Søgne
22 Kjell Leon Andersen Birkenes
23 Marit Larsen Farsund
24 Eivind Arnt Husøy Audnedal
25 Kim Pedersen Valle
26 Anne Merete Holmberg Grimstad
27 Lars Jørgen Hauge Vennesla
28 Liv Tanche-Larsen Valle
29 Terje Næss Kristiansand
30 Inga Elisabeth Fjeldsgaard Mandal
31 Kristoffer Birkeland Salvesen Farsund
32 Solveig Helljesen Arendal
33 Lars Marius Nilsen Froland
34 Ragni Macqueen Leifson Risør
35 Annette Larsson Bygland
36 Kenneth Mørk Kristiansand
37 Aina Adriansen Munthe Lillesand
38 Jarle Christiansen Grimstad
39 Kirsten Lorenz Hegland Tvedestrand
40 Kenneth Tønnesland Songdalen
41 Marie Johnnysdotter Pedersen Valle
42 Frederick Helleland Birkenes Evje og Hornnes
43 Bente Eiesland Sirdal
44 Eirik Dåstøl Langeland Kristiansand
45 Britt Ingrid Andersen Evje og Hornnes
46 Reidar Saga Åmli