DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Senterpartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Aud Gunnhild Hove Skjåk
2 Stein Tronsmoen Tynset
3 Kjersti Bjørnstad Gjøvik
4 Jesper Nohr Trysil
5 Mari Gjestvang Ringsaker
6 Olav Røssum Nord-Fron
7 Margrethe Haarr Kongsvinger
8 Pål-Arne Oulie Gran
9 Merete Furuberg Grue
10 Bergljot Oldre Vang
11 Per Martin Sandtrøen Tynset
12 Torleik Svelle Lillehammer
13 Lars Erik Hyllvang Engerdal
14 Turi Elise Kaus Ringebu
15 Haldor Ødegård Vestre Slidre
16 Gry Bente Eliassen Nyberg Åmot
17 Kristin Storbråten Stadsvold Nordre Land
18 Leif Vingelen Tolga
19 Anne Marte Skari Gran
20 Olav Frang Stange
21 Mariann Skotte Lesja
22 Ørjan Bue Åsnes
23 Lise Hammerud Gjøvik
24 Ragnhild Aashaug Tolga
25 Geir Kongslien Vang
26 Ida Kristine Teien Elverum
27 Bjørn Andreas Sulheim Ovesen Lom
28 Marte Larsen Tønseth Løten
29 Mina Emilie Gaarder Østre Toten
30 Erik Lillebakken Os i Østerdalen
31 Anders Gustav Bjørnsen Vågå
32 Beate Vea Grue
33 Geir Martin Steinsli Søndre Land
34 Abdullahi Yusuf Nageye Gjøvik
35 Anne-Lise Mellbye Ringsaker
36 Bror Helgestad Østre Toten
37 Erlend Kvittum Nytrøen Tynset
38 Ole Tvete Muriteigen Sør-Fron
39 Agnete Børresen Hamar
40 Anette Musdalslien Gausdal
41 Tormod Skaare Ringsaker
42 Anne Ingeborg Terningen Nordre Land
43 Erik Sletten Trysil
44 Hans Petter Solberg Nord-Fron
45 Heidi Hitland Sør-Odal
46 Morten Steinsrud Øystre Slidre
47 Ivar Skramstad Hamar
48 Borgny Skansen Sletten Nord-Fron
49 Hans Robert Morønning Våler i Solør
50 Bjørn Stensli Iversen Vestre Toten
51 Lars Erik Ruud Stange
52 Silje Aasli Østre Toten
53 Barbro Cecilie Sorkmo Engerdal
54 Svein Arne Bøje Skjåk
55 Merete Myhre Moen Tynset
56 Ragnhild Narum Østre Toten
57 Per Gunnar Stensvaag Trysil