DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

View this page in English.

Parti

I partidatabasen ligger alle NSDs data om norske politiske partier. Her finner du politisk historie for en rekke partier, valglister fra stortings-, fylkes- og sametingsvalg, samt en rikholdig samling partidokumenter av ulike slag.