DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

View this page in English.

Storting

Data om Stortinget er delt inn i tre hovedområder: Biografier over politikere (politikerarkivene), voteringer, og fraksjonsdata fra komitéinnstillinger. I tillegg er det tilrettelagt et mindre datasett med dokument-8 forslag.

Politikerarkivene er inndelt i fire separate arkiv. Denne inndelingen skyldes dels at det er vanskelig å standardisere informasjon av denne type over en så lang tidsperiode og dels at informasjonsbredden er større for de nyere biografiene. Politikerarkivet 1814-d.d. strekker seg likevel over hele tidsperioden. Dette arkivet inneholder primært autoritative personspesifikke variabler, men også enkelte andre sammenlignbare variabler.

Politikerarkivet 1814-1905

Biografisk informasjon: utdanning, yrke, politisk karriere, osv.

Politikerarkivet 1905-1940

Biografisk informasjon: utdanning, yrke, politisk karriere, osv.

Politikerarkivet 1945-d.d.

Biografisk informasjon: utdanning, yrke, politisk karriere, osv.

Politikerarkivet 1814-d.d.

Fellesinformasjon fra de tre tidsavgrensede politikerarkivene: kjønn, alder, partitilknytning osv.

Voteringsarkivet

Stortingsrepresentanters voteringer i enkeltsaker - nyere.

Voteringsarkivet 1814-1940

Stortingsrepresentanters voteringer i enkeltsaker - eldre.

Fraksjonsmerknadsarkivet

Merknader i komitéinnstillinger fordelt på parti.

Dokument 8-arkivet

Private forslag i Stortinget, hvem som fremsetter dem og hvordan de blir behandlet.

Arkiv med sitat om kulturpolitikk

Kulturpolitiske sitater fra stortingsforhandlinger.