DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Arbeiderpartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Sven Tore Løkslid Hjartdal
2 Mette Kalve Holmestrand
3 Truls Vasvik Larvik
4 Tone Berge Hansen Porsgrunn
5 Arve Høiberg Horten
6 Maja Foss Five Skien
7 Liselotte Aune Lee Tønsberg
8 Birger Hovden Tinn
9 Rikke Oline Grava Sandefjord
10 Sigvald Oppebøen Hansen Nissedal
11 Ole Henrik Augestad Sandefjord
12 Irene Bordier Haukedal Porsgrunn
13 Hilde Elgesem Andersen Horten
14 Bjørn Rudborg Skien
15 Steinar Gullvåg Færder
16 Karin Hagen Midt-Telemark
17 Karin Vabog Christensen Sandefjord
18 Per Kristian Nilsen Kragerø
19 Fabian Wahl Sandvold Færder
20 Elisabeth Holien Bamble
21 Guro Nyhus Hagen Notodden
22 Eivind Yrjan Stamnes Tønsberg
23 Kari Asmyhr Tønsberg
24 Hallgeir Ofte Seljord
25 Tahar Haddad Tokke
26 Heidi Ørnlo Horten
27 Mette Katrine Kjelstrup Ofstad Kragerø
28 Harald Olsen Porsgrunn
29 Roger Plassen Siljan
30 Pournima Namdeo Patil Sandefjord
31 Hans Sundsvalen Midt-Telemark
32 Tom Strømstad Olsen Tønsberg
33 Janne Ekmann Larvik
34 Bjørn Ove Nordskog Nome
35 Torild Jensen Skien
36 John Sanden Porsgrunn
37 Morten Istre Sandefjord
38 Tone Skau Jonassen Porsgrunn
39 Bertin Bjåen Vinje
40 Astri Klonteig Tinn
41 Jacob Børresen Horten
42 Inger Marie Dahl Midt-Telemark
43 Jonfinn Bremnes Sandefjord
44 Saynab Guleed Skien
45 Atle Bonstad Larvik
46 Wenche Kåsene Drangedal
47 Ketil Teigen Tønsberg
48 Jorunn Midthun Færder
49 Trond G. Skippervold-Hansen Nome
50 Martine Øverland Bamble
51 Thor Kamfjord Porsgrunn
52 Brit Wenche Carlsen Sandefjord
53 Martin Moland Horten
54 Synnøve Lahr Sandefjord
55 Glenn Isaksen Bø i Telemark
56 Hilde Jeanette Lorentzen Larvik
57 Audun Dølen Hjartdal
58 Liv Nærum Fyresdal
59 Espen Hetty Carlsen Larvik
60 Merete Kaste Midt-Telemark
61 Anders Ragnhildrød Larvik
62 Gunn Nicolaysen Gundersen Kragerø
63 Jarle Georg Johannessen Sande i Vestfold
64 Elisabeth Granli Sandefjord
65 Tonje Egeberg Sandefjord
66 Anahita Jafari Horten