DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Utlevering av data

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, Forsknings- og kunnskapsressurser, er et serviceorgan for norsk forskning. Hovedformålet er å yte tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang til data.

Deler av datamaterialet er utlagt som datasett som kan bestilles via Siktss bestillingssystem. Gå for eksempel inn på Storting og deretter Arkiv med sitat om kulturpolitikk. Velg Arkiv med sitat om kulturpolitikk under Datasett. Data som ennå ikke er utlagt som datasett på denne måten, blir tilrettelagt manuelt etter søknad, gjerne som epost.

Oppgi i søknaden:

Data om det politiske system er hovedsakelig organisert ut fra hvordan informasjon best kan lagres. Det er ikke alltid samsvar mellom lagringsmåte og hvordan brukere vil ha tilrettelagt informasjon for analyseformål. NSD vil være behjelpelig med å tilrettelegge informasjon for analyseformål.

Merk at det for enkelte arkiv kan være betingelser knyttet til utlevering av data.

Send søknad til:

E-post: polsys@sikt.no