DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Høyre
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Kari Anne Jønnes Gran
2 Rune Øygarden Ringsaker
3 Gjertrud Nordal Stange
4 Vegard Riseng Nord-Aurdal
5 Hanne Alstrup Velure Lesja
6 Joakim Ekseth Elverum
7 Svein Håvar Korshavn Gjøvik
8 Eli Wathne Kongsvinger
9 Hans Olav Sundfør Lillehammer
10 Ola Svenneby Våler i Solør
11 Åse Brattrok Ryager Øyer
12 Erlend Bjørnson Barkbu Sør-Odal
13 Lise Oleane Berger Svenkerud Våler i Solør
14 Elin Synnøve Solberg Vestre Toten
15 Øyvind Bæk Trysil
16 Inger Lise Sveum-Aasbekken Søndre Land
17 Terje Hylen Tynset
18 Brede Sørum Hamar
19 Sissel Frang Rustad Åmot
20 Ristin Margareta Mortensson Engerdal
21 Lars Elsrud Sør-Aurdal
22 Anne Bjertnæs Gjøvik
23 Kai Ove Berg Ringsaker
24 Bjørn Hernæs Sør-Odal
25 Ove Ekerbakke Nord-Aurdal
26 Kirsti Berge Stange
27 Hilmar Pall Haraldsson Lillehammer
28 Tonje Hansen Fjellum Hamar
29 Nils Johan Todal Ringebu
30 Christine Melbye Øien Rendalen
31 Guttorm Kristiansen Eidskog
32 Kari Anne Fredsvold Rudlang Østre Toten
33 Heidi Lundstedt Os i Østerdalen
34 Rune Meier Gran
35 Edward Glorud Sveen Hamar
36 Anders Vildåsen Vestre Toten
37 Leif Gjessing Engerdal
38 Orchide Juliana Jennifer Zubor Gjøvik
39 Halldor Kvale-Skattebo Vestre Toten
40 Asle Skogstad Ringsaker
41 Anne Gjerlaugsen Delphin Kongsvinger
42 Richard Høiberg Sel
43 Terje Steinsrud Øystre Slidre
44 Fred Arne Hessen Dovre
45 Linn Tonje Jakobsen Lillemo Åsnes
46 Jan Sagplass Alvdal
47 Vetle Wetlesen Stor-Elvdal
48 Mari Helene Botterud Øyer
49 Marie Louise Lörken Gausdal
50 Finn Egil Sandmo Nord-Odal
51 Ola Rogn Vestre Slidre
52 Maren Kværness Halberg Rendalen
53 Per Fridthjof Berntsen Etnedal
54 Andreas Smith-Erichsen Gausdal
55 Arne Nordlien Nord-Aurdal
56 Niels Ferdinand Rolsdorph Grue