DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

View this page in English.

Nyheter om PolSys

Redusert funksjonalitet i en overgangsperiode

På websidene for Data om det politiske system er søkefunksjonene og de interaktive tabellene midlertidig fjernet. Etter hvert vil de komme tilbake i ny og bedre utgave. Selve datamaterialet er like omfattende som før. Merk at Forvaltningsdatabasen ikke er berørt av endringene.

Uenighetsindeksen er oppdatert

Uenighetsindeksen er nå oppdatert med data til og med vårsesjonen 2015. LES MER

Nye voteringsdata

Voteringene foreligger nå i en komplett og ubrutt tidsserie fra høsten 1979 til og med 2013. Voteringsarkivet inneholder også en del informasjon for 2014. Videre oppdateringer gjøres så snart mer data foreligger. LES MER

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Vi jobber nå med å oppdatere Valglistearkivet med valglister for høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Følg med HER

Data om statsansatte

NSD har fått overført data om statsansatte fra Statens sentrale tjenestemannsregister. Dataene er systematisert og tilrettelagt på egne nettsider. Det er tilrettelagt oversikter over land, fylker, kommuner, departementsområder, etater samt lokalisering av statsansatte. Datasettet dekker perioden fra 1980 og utover. Data er også knyttet opp til de ulike enhetene i Forvaltningsdatabasen, f.eks. Finansdepartementet.

Forvaltningslitteratur

Forvaltningsdatabasen er nå oppdatert med relevant forvaltningslitteratur. Bl.a. er de ulike universitetenes materoppgaver til og med 2014 som omhandler ulike enheter i databasen lagt inn. Data er tilgjengelig via egne søkesider eller du kan finne relevant litteratur knyttet opp til ulike statlige virksomheters datasider i basen, f.eks. Helse Sør-Øst RHF.

Vi ønsker tilbakemeldinger!

Det er et mål at våre data om det politiske system skal være både brukervennlige og relevante for forskningen. For å oppnå dette er det viktig med tilbakemeldinger fra våre brukere. Ris, ros, forslag og kommentarer tas imot med takk! KONTAKT OSS