DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Fremskrittspartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Truls Gihlemoen Stange
2 Wenche Kristin Haug Almestrand Lillehammer
3 Lars Terje Høiendahl Rem Østre Toten
4 Marit Ophus Hamar
5 Jostein Kristiansen Hamar
6 Alexander Ramse Olsen Stor-Elvdal
7 Astrid Gaassand Lillehammer
8 Daniel Norseth Andraa Åmot
9 Tormod Dalsheim Nord-Fron
10 Tor Gaute Lien Østre Toten
11 Mona Lillegård Lillehammer
12 Roy Magne Kanestrøm Sør-Odal
13 Anne Britt Myrvold Våler
14 Helle Jordbræk Løten
15 Sten Gjermund Fjeldskogen Eidskog
16 Svetlana Konstantinova Johnsen Ringsaker
17 Morten Kolbjørnsen Åmot
18 Ragnar Martinsen Nord-Odal
19 Øystein Andreassen Gjøvik
20 Jul Tore Kittelsrud Gran
21 Kristian Plassen Sel
22 Odd Geir Brateng Etnedal
23 Tor Erik Sveen Nord-Odal
24 Arild Graven Sør-Odal
25 Lisbeth Heitmann Grue
26 Stein Surén Elverum
27 Berit Christine Brændvang Tynset
28 Fred Cato Johansen Ringsaker
29 John Holen Åsnes
30 Kenneth Vesterås Hamar
31 Stine Morken Bakken Eidskog
32 Jaroslaw Leszek O. Radtkowski Hamar
33 Jan Cato Emilsen Stange
34 Ola Lilleeggen Alvdal
35 Per Johnny Talaasen Trysil
36 Jens Richard Hammer Folldal
37 Marina Venstad Ringsaker
38 Dag Martin Bakken Elverum
39 Johan Aas Kongsvinger