DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Venstre
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Erik Ringnes Stange
2 Ingjerd Thon Hagaseth Etnedal
3 Roger Granum Lillehammer
4 Gard Løken Frøvoll Sør-Odal
5 Christin Guldahl Madsen Gjøvik
6 Stig Vaagan Hamar
7 Mirjam Engelsjord Stange
8 Shahid Umar Nasir Søndre Land
9 Celina Helene M Christoffersen Hamar
10 Hilde Sørli Eidskog
11 Pål Aasmundrud Gjøvik
12 Hege Nilsen Åmot
13 Kristian Botten Pedersen Åsnes
14 Hilde Tveiten Døvre Nord-Aurdal
15 Eirik Dunér Aspaas Østre Toten
16 Eli Sophie Granum Lillehammer
17 Olav Olstad Gausdal
18 Toril Østvang Tolga
19 Sjur Skjævesland Hamar
20 Lars Freng Ringsaker
21 Terje Kongsrud Lillehammer
22 Inger Noer Kongsvinger
23 Per Ove Leistad Våler
24 Ragnhild Jakobsson Gjøvik
25 Nils Christian Steig Sør-Fron
26 Benedicte Røvik Hamar
27 Ola Eggset Alvdal
28 Liv Stormorken Ringebu
29 Sverre Oskar Øverby Stor-Elvdal
30 Kine Anita Schjerverud Gran
31 Sjur Johannes Alhaug Ringsaker
32 Arne Christian Stryken Lillehammer
33 Silje Hafslund Løten
34 Thor Kristen Lange Åmot
35 Kristin Eline Haugen Kongsvinger
36 Asle Lundene Gladhaug Gjøvik
37 Wenche Johanne Dragon-Lund Lillehammer
38 Geir Rune Nyhus Gjøvik
39 Liv Maren Mæhre Vold Tynset
40 Kaare Aaneby Elverum
41 Tilia Dagny Cristina Hovi Nord-Aurdal
42 Jakob Trøan Tolga
43 Oda Irene Frøisland Lillehammer
44 Nils Hagen Tynset
45 Margrethe Krogsrud Stange
46 Alf Inge M Kraglund Tunheim Gjøvik
47 Elin Engerbakk Trysil
48 Jo-Terje Sagrusten Høyesveen Gjøvik
49 Helle Hundevadt Dovre
50 Hanne Sofie Holmen Ringsaker
51 Morten Wenstad Våler
52 Bengt Rosing Borren Hamar
53 Haldis Mariussen Schjerpen Ringsaker
54 Vegard Gamme Svello Hamar
55 Amanda Haugnes Rygg Sør-Odal
56 Morten Andersen Ringsaker
57 Tone Elisabeth Andersen Gran
58 Ola Erik Rostad Grue
59 Bjørg Synnøve Lien Lillehammer
60 Eivind Snorre Brenna Vestre Slidre