DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

View this page in English.

Regjering

Regjeringssidene inneholder data om samtlige norske ministerier og regjeringer i fra 1814 og frem til i dag. Sidene inneholder regjeringsoversikter og departementsoversikter med tilhørende statsråder og statssekretærer. Sidene inneholder også en del enkel statistikk både på regjeringsnivå og på statsråds- og statssekretærnivå.

Statsrådsarkivet

Statsråders utdanning, yrke, politiske aktivitet m.m.

Statssekretærarkivet

Statssekretærers politiske aktivitet m.m.