DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Miljøpartiet De Grønne
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Johannes Christian Wahl Gran Lillehammer
2 Suhur Lorch-Falch Eidskog
3 Sindre Sørhus Tynset
4 Anlaug Seljevold Gjøvik
5 Bård Sødal Grasbekk Hamar
6 Grete Antona Nilsen Østre Toten
7 Jon Lurås Løten
8 Monica Rønning Lillehammer
9 Thomas Eriksen Ringsaker
10 Jon Andre Børselien Danielsen Gjøvik
11 Ida Østvold Heensbakken Vang
12 Jomar Rønning-Volle Søndre Land
13 Anne Nielsen Hamar
14 Gjermund Gjestvang Elverum
15 Hilde Rigmor Amundsen Stange
16 Ingebjørg Øveraasen Ringebu
17 Marianne Louise A. Lunåsmo Tynset
18 Anne Sofie Syse Kolstrøm Lillehammer
19 Henrik Omsted Mohn Kongsvinger
20 Anne-Kristin Hellmark Swärd Gran
21 Borgny Høysæter Hamar
22 Kjell Erik Evenrud Gjøvik
23 Gunnar Martin Kjeverud Stange
24 Marius Sunde Lillehammer
25 Mohammed Izzidin Awad Eidskog
26 Yngve Brateng Fjeldstad Gjøvik
27 Espen Andreas Borgersen Stange
28 Yvonne Elisabeth Tonnaer Vestre Slidre
29 Jasper Kroon Hamar
30 Christoffer Bakken Tallerås Lillehammer
31 Anne Therese Vanem Alvdal
32 Anne-Sultana Douvlos Gjøvik
33 Stine Olsen Ringsaker
34 Paul Gerhard Lindviksmoen Østre Toten
35 Sigrid Daae Mæland Gjøvik
36 Rune Nilsen Løten
37 Ole-Jacob Christensen Vestre Slidre
38 Sonja Margareta Vatn Løten
39 Maaike Van der Veen Nord-Aurdal
40 Knut Stian Olsen Sør-Odal
41 Marry Paula Elvesveen Vestre Toten
42 Anne-Kristin Ellefsen Hamar
43 Tone Fjeldstad Holden Gjøvik
44 Eystein Sverreson Kvam Hamar
45 Rune Aamillom Lom
46 Håvard Hageberg Ringsaker
47 Inge Bugge Knudsen Gausdal
48 Karianne Albrigtsen Aam Hamar
49 Karsten Vedel Johansen Gausdal
50 Siri Standal Ringsaker
51 Kristine Heistad Nordre Land
52 Stig Ingar Braathen Kongsvinger
53 Nina Vibeke Andby Vågå
54 Lasse Gran Østre Toten