DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Pensjonistpartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Helge Thomassen Kongsvinger
2 Mona Bergh Brustad Lillehammer
3 Rune Sørlie Åsnes
4 Anita Undhjem Baksetersveen Ringsaker
5 Kristian Åbø Elverum
6 Tone Johannessen Coucheron Hamar
7 Harry Sølver Østre Toten
8 Gunn Marit Lindmoen Våler i Solør
9 Nils Øian Tynset
10 Sissel Løvhaug Hansen Hamar
11 Kurt Gøran Adriansen Kongsvinger
12 Bjørn Sveheim Stange
13 Asbjørn Nicolai Sletvold Ringsaker
14 Eirik Nils Ross Kongsvinger
15 Håkon Nielsen Elverum
16 Kanwal Narain Arora Eidskog
17 Harald Tøftum Gausdal
18 Vidar Inge Westgård Tynset
19 Erika Ann Eriksen Ringsaker
20 Jan Arve Jacobsen Gjøvik
21 Geir Inge Brustad Lillehammer
22 Marit Thoner Sør-Odal
23 Randi Stavø Hamar
24 Jan Ove Andersen Ringsaker
25 Eva Marie Ryen Østre Toten
26 John Christian Wold Våler i Solør
27 Ida Mellesdal Elverum
28 Tore Edgard Erlandsen Lillehammer
29 Ranveig Myhre Sveheim Stange
30 Arne Stonor Lillehammer
31 Solvår Nordahl-Hagen Hamar
32 Bjørn Otto Syversen Ringsaker
33 Svein Olav Tandberg Åsnes
34 Olav Øystein Strangstadstuen Østre Toten
35 Einar Brusveen Lillehammer
36 Borgny Irene Nygaard Hamar
37 Ragnar Rognhaug Sør-Odal
38 Gerd Karin Lien Hamar
39 Svein Kåre Olsen Våler i Solør
40 Harald Stokkebryn Stange
41 Oddvar Lysthaug Hamar
42 Finn Løberg Ringsaker
43 Dag Lutnæs Hamar
44 Erling Magne Johansen Stange
45 Reidun Synnøve Hagerud Kongsvinger
46 Leif Kristian Nordstad Stange
47 Ole Andersen Ringsaker
48 Suman Bala Arora Eidskog
49 Terje Hagen Sør-Odal
50 Mohsen Aimagh Eidskog
51 Hanna Karoline Øien Lillehammer
52 Kirsten Bugge Kongsvinger
53 Arne Andreassen Stange
54 Emil Bergsjordet Lillehammer