View this page in English.

Data om det politiske system

De følgende arkivene inneholder data om Norges politiske system. I tillegg til dokumentasjon om de ulike arkivene, databasene og datasettene, er det lagt til rette en rekke oversikter og tabeller samt muligheter (datauttak) til å søke direkte i arkivene.

Storting

Inneholder data om Stortinget og er delt inn i tre hovedområder: Biografier over politikere (politikerarkivene), voteringer, og fraksjonsdata fra komiteinnstillinger. I tillegg er det tilrettelagt et mindre datasett med dokument-8 forslag.

Regjering

Regjeringssidene inneholder data om samtlige norske ministerier og regjeringer i fra 1814 og frem til i dag.

Parti

Partidataene omfatter i all hovedsak partiprogrammer og pressemeldinger samt et tilrettelagt datasett der meningsinnholdet i programmene er prekodet.

Andre arkiv

Inneholder tidsavgrensede og avsluttede datasamlinger som kan relateres til politisk organisering i Norge.

Siste nytt

Biografier over politikere

Biografier over politikere er nå oppdatert med data fra 2024. LES MER

Uenighetsindeksen oppdatert

Uenighetsindeksen er nå oppdatert med data fra vårsesjonen 2015. LES MER

Nye voteringsdata

Voteringene foreligger nå i en ubrutt tidsserie fra høsten 1979 til og med våren 2018. LES MER

Fylkestingsvalg 2023

Valglistearkivet er oppdatert med valglister for høstens fylkestingsvalg. LES MER

Samiske valglister

Sikt har mottatt og gjort tilgjengelig valglistene for sametingsvalgene fra 1989 til 2021. LES MER

Flere nyheter...