DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Arbeiderpartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Finnmarkslista Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Bjørn Inge Mo Kåfjord
2 Kristina Hansen Nordkapp
3 Tarjei Jensen Bech Hammerfest
4 Sigrid Ina Simonsen Harstad
5 Tor Inge Hoaas Tromsø
6 Stine Akselsen Lebesby
7 Bjørn Johansen Sør-Varanger
8 Marta Hofsøy Tromsø
9 Mari Siljebråten Bardu
10 Silje Vollan Nilsen Nordkapp
11 Geir Ove Bakken Alta
12 Synnøve Søndergaard Tromsø
13 Maren Irene Bakkevoll Balsfjord
14 Kristin Rajala Tana
15 Odne Stunes Sør-Varanger
16 Kristin Røymo Tromsø
17 Kjetil Johnsen Senja
18 Hilde Søraa Alta
19 Isak Mathis Buljo Kautokeino
20 Eva Ottesen Gratangen
21 Kim Håkon Pedersen Salangen
22 Eldbjørg Mathisen Karasjok
23 Ståle Olsen Båtsfjord
24 Nicklas Johansen Senja
25 Torbjørn Skogstad Balsfjord
26 Sylvi Jane Husebye Hammerfest
27 Remi Strand Vardø
28 Hanne Linaker Bardu
29 Halvar Hansen Harstad
30 Mariann Wollmann Magga Sør-Varanger
31 Christian Bergeton Klaussen Hammerfest
32 Malin Bredahl Woll Salangen
33 Øystein Skallebø Skjervøy
34 Bente Haug Alta
35 Maung San Lwin Sør-Varanger
36 Tove Karoline Knutsen Tromsø
37 Øyvind Evanger Nordreisa
38 Anne Mette Bæivi Hammerfest
39 Torkjell Johnsen Porsanger
40 Sigrund Hestdal Nordreisa
41 Kurt Norkyn Klaussen Balsfjord
42 Merete Nilsen Porsanger
43 Werner Hansen Nordkapp
44 Åshild Hansen Skjervøy
45 Arne Bergland Senja
46 Marit Kirsten Anti Gaup Karasjok
47 Steinar Karlstrøm Alta
48 Eirin Kristin Kjær Balsfjord
49 Arild Braathen Målselv
50 Hilde Fagerhaug Nordkapp
51 Reidar Jentoft Nilsen Hasvik
52 Linn Katariina Henriksen Ibestad
53 Oddbjørn Eidissen Tromsø
54 Hilde Gunn Londal Alta
55 Stein Thomassen Loppa
56 Sigrid Mathisen Kvæfjord
57 Thomas Birkeland Tromsø
58 Lena Norum Bergeng Sør-Varanger
59 Trond Einar Olaussen Gamvik
60 Siri Marie Sandbakken Målselv
61 Geir Johnsen Tromsø
62 Asbjørn Rasch Tromsø
63 Jarle Andreassen Nesseby