DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Arbeiderpartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Tomas Norvoll Bodø
2 Mona Nilsen Narvik
3 Bjørnar Skjæran Lurøy
4 Hild Marit Olsen Bodø
5 Knut Petter Torgersen Vefsn
6 Siv Dagny Aasvik Hadsel
7 Andreas Vestvann Johnsen Fauske
8 Linda Veronika Eide Rana
9 Simon Johnsen Vestvågøy
10 Rita Lekang Bodø
11 Odd Arnold Skogsholm Alstahaug
12 Sonja Alice Steen Sortland
13 Per Christian B. Jacobsen Bodø
14 Sandra Tønne Træna
15 Kjell Are Johansen Andøy
16 Marianne Johansen Meløy
17 Geir Tore Klæbo Rana
18 Laila Jusnes Kristiansen Moskenes
19 Jarl-Håkon Olsen Bodø
20 Grete Bang Brønnøy
21 Geir Rognan Øksnes
22 Evy Røymo Steigen
23 André Møller Vega
24 Oddrun Ellingsen Storhaug Vågan
25 Ola Arnfinn Loe Meløy
26 Siv Helen Sigerstad Alstahaug
27 Nathaniel Holan Larsen Narvik
28 Emelie Johanne Johansen Gildeskål
29 Kjartan Zahl Vefsn
30 Vibeke Tveit Lødingen
31 Rune Pettersen Saltdal
32 Gøran Rasmussen-Åland Vestvågøy
33 Hilde Dybwad Fauske
34 Johnny Hanssen Brønnøy
35 Marte Lyngedal Narvik
36 Ståle Torstensen Bodø
37 Tone Moby Røreng Vefsn
38 Svein Roar Jacobsen Sortland
39 Trine Nordvik Løkås Fauske
40 Sten Oddvar Solhaug Hemnes
41 Mona Sandvold Sortland
42 Fred Eliassen Steigen
43 Ida Maria Ellingsen Sømna
44 Tor-Arne Andreassen Røst
45 Jeanette Steen Kristensen Saltdal
46 Nils Notler Rana
47 Hilde Johanne Hansen Øksnes
48 Gunnar Pedersen Bodø
49 Tone Pedersen Rana
50 Ketil Johnsen Hadsel