DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Høyre
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Anette Marie Solli Bærum
2 Tore Opdal Hansen Drammen
3 Simen Nord Moss
4 Kari Sofie Bjørnsen Asker
5 Sandra Bruflot Hole
6 Roar Lund Halden
7 Lise Hagen Rebbestad Lillestrøm
8 Iselin Haugo Ål
9 Synnøve Kongsrud Nordre Follo
10 Morten Eriksrød Kongsberg
11 Erik Unaas Indre Østfold
12 Sebastian Næss Langaas Bærum
13 Egil Ax Drammen
14 Hans Gunnar Melgaard Nordre Follo
15 Dag Øivind Henriksen Ringerike
16 Gretha Evelin Thuen Fredrikstad
17 Maren Winnem Ullensaker
18 Christina Højer Mørkve Drammen
19 Lars Berge Ullensaker
20 Monica Carmen Gåsvatn Sarpsborg
21 Johan Baumann Drammen
22 Trine-Lise Østlund Blime Lørenskog
23 Adnan Afzal Lier
24 Lasse Lehre Lunner
25 Glenn Håkon Melby Råde
26 Nils Fredrik Wisløff Asker
27 Torill Hodt Heggen Bærum
28 Jonas Nikolaisen Sigdal
29 Thor Hals Indre Østfold
30 Ketil Nordengen Ullensaker
31 Cordelia Bardalen Drammen
32 Kjell Günther Pettersen Nordre Follo
33 Gunnar Helge Wiik Nordre Follo
34 Gretha Kant Moss
35 Inger-Brit Vindegg Hol
36 Bente Krystad Heiersjø Frogn
37 Frederikke Stensrød Råde
38 Kirsti Kierulf Asker
39 Anita Skretteberg Modum
40 Thomas Fosen Flesberg
41 Mathias Opdal Weseth Bærum
42 Aleksander Abelsen Fredrikstad
43 Sigrid Marie Thielemann Drammen
44 Dag Fjeld Edvardsen Drammen
45 Haakon Kvenna Veum Bærum
46 Lise Nygård Lund Kongsberg
47 Fredrik Holm Halden
48 Nneka Okoye Vestby
49 Ole Johan Aulie Bærum
50 Rune Owrenn Ihle Nes i Buskerud
51 Caroline Hoff Drammen
52 Rune Grundekjøn Fredrikstad
53 Simen Murud Kongsberg
54 Roble Wehib Jama Wais Vestby
55 Runar Andersen Modum
56 Arne Jørstad Lier
57 Terje Hegge Bærum
58 Simen Jørgensen Moss
59 Line Spiten Kongsberg
60 Herman Midtsjø Fredrikstad
61 Hilde Merete Feragen Vestby
62 Jon Hovland Modum
63 Hanne Birgitte Lindbak Haatuft Hol
64 Halvor Rennehvammen Nore og Uvdal
65 Cathrine Jensen Asker
66 Richard Norland Moss
67 Thomas Bæk Jahreie Fredrikstad
68 Erik Adland Nesodden
69 Elin Margrethe Lexander Halden
70 Ivar Eskestrand Ringerike
71 Kine Dirro Bøhlerengen Frogn
72 Jarle Hovland Drammen
73 Carsten Arnt-Jensen Moss
74 Fredrik Dale Refling Bærum
75 Anahita Ambrosio Drammen
76 Tove Marie Farstad Asker
77 Hallstein Flesland Lillestrøm
78 Nils Holm Asker
79 Terje Torsteinson Moss
80 Christer Alexander Jenson Moss
81 Caroline Grønli Andersen Fredrikstad
82 Bjørg Kristin Lund Halden
83 Fin Resch Modum
84 Svetlana Fjæren Neteland Asker
85 Jon Andreas Kolderup Hol
86 Stein Ramberg Drammen