DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Venstre
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Solveig Schytz Ås
2 Ole Andreas Lilloe-Olsen Bærum
3 Tove Hofstad Lier
4 Finn-Erik Blakstad Moss
5 Marcus André Holst-Pedersen Lillestrøm
6 Hulda Tronstad Bærum
7 Njål Vikdal Asker
8 Anders Wengen Drammen
9 Camilla Edi Hille Nordre Follo
10 Trond Egil Svandal Fredrikstad
11 Kristine Nore Krødsherad
12 Boye Bjerkholt Lillestrøm
13 Eidi Ann Hansen Drammen
14 Timo Nikolaisen Drammen
15 Ingunn Herstad Hensel Indre Østfold
16 Sindre Westerlund Mork Moss
17 Helge Grundstad Ringerike
18 Gunn-Torill Homme Mathisen Asker
19 Stein Vegard Leidal Ullensaker
20 Erik Hørlück Berg Modum
21 Azra Sudic Süslü Indre Østfold
22 Lars Peder Nordbakken Gjerdrum
23 Amelia Kristine Aune Fredrikstad
24 Thomas Mosberg Stangeby Nesodden
25 Steinar Bleken Hemsedal
26 Solveig Toft Aremark
27 Margrethe Prahl Reusch Lillestrøm
28 Runolv Stegane Sigdal
29 Ylva Olsson Marker
30 John Tore Altenborn Indre Østfold
31 Birgitta Prøis Lillestrøm
32 Anne Sofie Riseng Asker
33 Inge Hallgeir Solli Nittedal
34 Hedda Wølner Kristiansen Lillestrøm
35 Joakim Karlsen Halden
36 Hilde Roland Sigdal
37 Eirik Romstad Indre Østfold
38 Jenny Margrethe Hensel Vikeby Indre Østfold
39 Arjo Van Genderen Vestby
40 Jorunn Nakken Ås
41 Maud Sørum Vestnes Drammen
42 Anette Coucheron Ringerike
43 Oddvar Meyer Moss
44 Jan Martin Vevatne Asker
45 Anita Ulvseth Hole
46 Bernt Bucher Johannessen Asker
47 Anne Line Gudbjørgsrud Lillestrøm
48 Anne-Marit Lillestø Ringerike
49 Bjørn Flo Knudsen Kongsberg
50 Gabriella Grossmann Moss
51 Liam Tran Drammen
52 Bjørn Schwensen Asker
53 Cathrine Aasen Roksvåg Moss
54 Jim Cato Smestad Lillestrøm
55 Heidi Cutler Drammen
56 Ellen Marie Haglo Moss
57 Suresh Johnpillai Ullensaker
58 Lloyd Patrick Heldahl Larsen Lillestrøm
59 Tone Astrid Svarstad Moss
60 Stephen Meinich-Bache Rælingen
61 Geir Cato Kristiansen Lier
62 Hikmet Yasemin Koc Lillestrøm
63 Erlend Andre Elvnes Lillestrøm
64 Helge Stiksrud Ringerike
65 Johanna Andrea Podhorny Moss
66 Jonas Tautra Vevatne Asker
67 Elisabeth Krathe Steve Råde
68 Frank Roland Bærum
69 Julie Vaage Øvre Eiker
70 Marianne Wethal Ringerike
71 Olav Fjeld Kraugerud Ås
72 Laila Synnøve Merli Asak Lunner
73 Kari Aanes Ekhougen Moss
74 Mirnesa Balagic Ullensaker
75 Kaj Clausen Bærum
76 Katrine Elisabeth Vevle Gjærum Ullensaker
77 Kester Marius Bandlien Lillestrøm
78 Knut Luxengaard Ridderhus Ringerike
79 Kristin Engely Ullensaker
80 Marianne Henriksen Nessheim Vestby
81 Mathis Tangestuen Ringerike
82 Ole Martin Kristiansen Modum
83 Petter Sæterøy Lillestrøm
84 Rolv Møll Nilsen Vestby
85 Sidsel Skjelmerud Ullensaker
86 Sturla Hallås Ullensaker
87 Tom Pedersen Ringerike
88 Vegard Bjørnå Floa Ringerike
89 Sebastian Straumsheim-Rønsen Lillestrøm
90 Øystein Flesland Rælingen
91 Eirik Trygve Bøe Bærum
92 Runar Bålsrud Hurdal