DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Liberalistene
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Deniz Strengehagen Gungør Nes i Akershus
2 Fredrik Johansen Drammen
3 David Dutheil Fredrikstad
4 Petter Holone Bærum
5 Espen Hagen Hammer Bærum
6 Carlo Magnus Hermansson Drammen
7 Bjørn Magne Slinde Eidsvoll
8 Rune Hasle Lillestrøm
9 Henriette Brustad Bærum
10 Thomas Johanson Bærum
11 Remy Bugge Fredrikstad
12 Wivikke Tikki Tank-Nielsen Bærum
13 Tryggve Imset Drammen
14 Markus Hovet Lillestrøm
15 Martin Olaisen Hatle Nes i Akershus
16 Tom Erik Brauer Bærum
17 Knut-Eirik Baade Bærum
18 Anders Olsen Vold Lillestrøm
19 Tarjei Gilbrant Nordre Follo
20 Henning Langvandsbråten Ringerike
21 Jan Karlengen Ringerike
22 Marcus Søfteland Modum
23 Jonas Henriksen Ringerike
24 Jakob Hasselgård Fredrikstad
25 Trond Sørensen Enebakk
26 Bjørn Marius Osrønningen Lillestrøm
27 Sarah Leandra Hovet Lillestrøm
28 Christer Sverre Nesodden
29 Natalya Engelsrud Fritzen Ullensaker
30 Irina Hasle Lillestrøm
31 Thomas Christian Philibert Bærum
32 Christopher Torgersen Moss
33 Aria Amirvar Bærum
34 Christoffer Døhlen Aurskog-Høland
35 Henrik Engelsrud Fritzen Ullensaker
36 Sindre Rudshaug Fredrikstad
37 Heni Irdania Holone Bærum
38 André Warem Fredrikstad
39 Ahmad Zaki Nawabi Bærum
40 Terje Andreas Drage Markussen Fredrikstad
41 Gaute Hagen Bærum
42 Cecilie Oma Lier Asker
43 Peter Dutheil Fredrikstad
44 Kim Remy Waale Fredrikstad
45 André Larsen Risnes Ås
46 Robert Haugen Ås
47 Kjetil Jacobsen Nordre Follo
48 Marius Bratz Arntzen Ås
49 Christopher Jordahl Nilsen Fredrikstad
50 Daniel Lilleberg Lillestrøm
51 André Wilberg Jacobsen Lillestrøm
52 Kristoffer Tærud Eidsvoll
53 Lars Vegard Vesterhagen Bundli Eidsvoll
54 Tommy Lende Sørbråten Lørenskog
55 Rolf Conrad Bærum
56 Lars Finn Molvig Bærum
57 Krzysztof Szafranski Nittedal
58 Gisle Håkon Sjaavik Arntzen Bærum
59 Carl Fredrick Botten Bærum
60 Sebastian Andre H. Kjeilen Bærum
61 Vegar Halås Ullensaker
62 Thomas Thaulow Stöcklin Bærum
63 Marius Kjeldahl Bærum
64 Knut Patrick Waldron Gråbø Bærum
65 Christian Westlye Larsen Ullensaker
66 Lars Tore Thorvaldsen Rælingen