DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Rødt
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Hans Petter de Fine Drammen
2 Ann May Noomi Martinsen Moss
3 Tobias Langås Handeland Asker
4 Silje Kjosbakken Lillestrøm
5 Lars Tveiten Moss
6 Anne Steinsland Nordre Follo
7 Kåre Inge Andersen Sarpsborg
8 Brit Helen Bøhler Ringerike
9 Hannah Berg Fredrikstad
10 Ingunn Strand Johansen Drammen
11 Anders Erikstad Ullensaker
12 Inger Lise Sandvik Fredrikstad
13 Jorge Rafael Briceno Kongsberg
14 Hanne Høiås Nittedal
15 Geir Christensen Nesodden
16 Sol Skipnes Fredrikstad
17 Jan Petter Bastøe Sarpsborg
18 Bente Dahl Karlsen Asker
19 Anders Evenstuen Flå
20 Mursal Hekmat Kongsberg
21 Egil Ramdal Eidsvoll
22 Tone Svarverud Modum
23 Rune Bård Hansen Fredrikstad
24 Lotte Mariella Pettersen Fredrikstad
25 Joachim Espe Ås
26 Randi Elizabeth Bergan Kongsberg
27 Jan-Erik Andersen Halden
28 Marthe Bastøe Sarpsborg
29 Bjørn A. Larsen Bærum
30 Turid Myren Hol
31 Captain Blåseropptil Storm Enebakk
32 Ida Haus Nannestad
33 Einar Zwaig Ringerike
34 Åse Øyri Nes
35 Ole Magnus Eide Lillestrøm
36 Marilena Aker Hole
37 Bjørn Terje Schømer Halden
38 Siri Myrbraaten Frogn
39 Edmund Berg Sarpsborg
40 Magnhild Nilsen Drammen
41 Harald Gleditsch Kongsberg
42 Camilla Lunde Halden
43 Mathias Signebøen Halden
44 Ragnhild Vikesland Kongsberg
45 Audun Walter Jakobsen Sarpsborg
46 Inger Lise Gobakken Flesberg
47 Tore B. Kristiansen Nordre Follo
48 Gunn Frisholm Ullensaker
49 Geir Aasen Aurskog-Høland
50 Marie Veigaard Asker
51 Jon Magnus Andersen Fredrikstad
52 Liv Ornsäter Halden
53 Karl Arvid Belsby Sarpsborg
54 Linn Belsby Sarpsborg
55 Lars Mamen Drammen
56 Nanna Kristoffersen Ringerike
57 Bjarte Rundereim Gol
58 Pia Høiås Nittedal
59 Markus Fjeldstad Reve Asker
60 Victoria Gaarder Lunner
61 Svein E. Majerberget Krødsherad
62 Jorun Bråthen Jevnaker
63 Stein Stugu Bærum
64 Hilde Skjelvik Eidsvoll
65 Helge Hellevang Eidsvoll
66 Stein Buan Lunner
67 Arnljot Ask Ullensaker