DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Fremskrittspartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Lavrans Kierulf Drammen
2 Ida Ohme Pedersen Bærum
3 Håvard Jensen Indre Østfold
4 Liv Gustavsen Nes
5 Leif Eriksen Fredrikstad
6 Morgan Langfeldt Lier
7 Arne-Rune Gjelsvik Lillestrøm
8 Ole Johan Lakselv Fredrikstad
9 Kristin Løvaas Gjerde Drammen
10 Lone Kjølsrud Lillestrøm
11 Tonje Lavik Asker
12 Michael Torp Moss
13 Knut Tønnes Steenersen Nordre Follo
14 Helge Fossum Nittedal
15 Julia Brännström Nordtug Sarpsborg
16 Christoffer Pederssen Asker
17 Wenche A. S. Bjerke Enebakk
18 Svein Andersen Ødeby Indre Østfold
19 Gro Haug Ås
20 Mary-Ann Tabrizi Kongsberg
21 Kari Magnussen Blomsø Rælingen
22 Grethe Karin Aasgaard Indre Østfold
23 Ole Hovengen Drammen
24 Judith Horntvedt Asker
25 Ingar Sundholm Fredrikstad
26 Anne Elisabeth Østreng Nesodden
27 Tønnes H. Thomstad Hole
28 Anita Borgvang Lillestrøm
29 Elisabeth Stene Våler
30 Cato S. Lilleaas-Stenmark Ullensaker
31 Cecilie Helle Ringerike
32 Per Egil Evensen Halden
33 Yngve Bjerke Bærum
34 Stein Bergersen Gol
35 Herman Foss Skiptvet
36 Sigrid Helene Bradley Bærum
37 Lene Kristin Ulleberg Asker
38 Agnes Bossum Fredrikstad
39 Håkon Glomsaker Son
40 Trond O. Røed Asker
41 Niklas Eriksen Moss
42 Anders Lagerqvist Asker
43 Harald Kollstrøm Ringerike
44 Kent Wigardt Råde
45 Thomas Bakke Narmo Lillestrøm
46 Line Hoff Wilhelmsen Asker
47 Ole Martin Johansen Moss
48 Vibeke Limi Bærum