DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Arbeiderpartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Even Aleksander Hagen Lillehammer
2 Kjerstin Gustavsen Lundgård Ringsaker
3 Per Gunnar Sveen Elverum
4 Anne-Marte Kolbjørnshus Nordre Land
5 Hans Kristian Enge Lillehammer
6 Turid Backe-Viken Trysil
7 Sjur Arnfinn Strand Kongsvinger
8 Anne Elisabeth Thoresen Vestre Toten
9 Thor Arne Hauge Gjøvik
10 Reidun Andrea Rønning Tynset
11 Håvard Sagbakken Saanum Tolga
12 Inger Torun Klosbøle Nord-Aurdal
13 Ivar Vistekleiven Vågå
14 Mona Cicilie Stormoen Hamar
15 Even Eriksen Trysil
16 Ingrid Tønseth Myhr Vestre Toten
17 Erik Svere Winther Ringebu
18 Gunn Randi Fjæstad Stange
19 Bjørn Jarle Røberg-Larsen Elverum
20 Kari Pettersen Gran
21 Tom Svellet Østre Toten
22 Iren Carlstrøm Kongsvinger
23 Thomas Langeland Jørgensen Hamar
24 Ingrid Marie Vaag Endrerud Gjøvik
25 Håkon Noren Lesja
26 Trine Lise Stårvik Stange
27 Kai Adsen Eidskog
28 Anne-Lise Marstein Lom
29 Magne Damslora Sør-Aurdal
30 May-Liss Sæterdalen Våler
31 John Magne Pedersen Tangen Løten
32 Khrystyna Solomchak Gjøvik
33 Martin Været Sør-Fron
34 Shahnaz Khani Ringsaker
35 Magnus Stenseth Elverum
36 Reidun Ramse Sørensen Gran
37 Roar Steinslien Gausdal
38 Linda Otnes Henriksen Stor-Elvdal
39 Øyvind Hartvedt Stange
40 Irene Thorsplass Lillehammer
41 Bjug Ringstad Gjøvik
42 Lise Selnes Nord-Odal
43 Frank Willy Bjørneseth Åsnes
44 Ragnhild Sundheim Vestre Slidre
45 Håkon Hermansson Nord-Fron
46 Elin Mikaelsen Hamar
47 Yngve Haugstveit Hamar
48 Julie Holtesmo Sør-Fron
49 Morten Randen Nord-Fron
50 Bente Irene Aaland Elverum
51 Svein Borkhus Alvdal
52 Åsa Petra Magdalena Granström Etnedal
53 Terje Jonny Sveen Sel
54 Unn Bjørklund Kongsvinger
55 Kristian Sylliåsen Ringsaker
56 Birgit Finstad Østre Toten
57 Vemund Viken Gran
58 Tone Lise Kvernlien Gjøvik