DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Senterpartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Anne Beathe K. Tvinnereim Enebakk
2 Olav Skinnes Krødsherad
3 Johan Edvard Grimstad Råde
4 Brita Skallerud Ullensaker
5 Magnus Weggesrud Drammen
6 Annette Lindahl Raakil Moss
7 Eli Hovd Prestegården Nore og Uvdal
8 Ole Kristian Kaurstad Nes (Akershus)
9 Elisabeth Strengen Gundersen Indre Østfold
10 Anne K. Grimsrud Lier
11 Dagfinn Sundsbø Lillestrøm
12 Håkon Tolsby Aremark
13 Elisabeth Bakke Asker
14 Anne-Kari Holm Halden
15 Hans-Petter Aasen Ringerike
16 Anders Eidsvaag Graven Nordre Follo
17 Tor Petter Ekroll Moss
18 Kari Anne Sand Kongsberg
19 Jane Bråthen Lillestrøm
20 Inger Kaatorp Rakkestad
21 Pål Terje Rørby Hemsedal
22 Anders Klaseie Eidsvoll
23 Sylvia Brandsrud Marker
24 Anne Kristine Norman Sigdal
25 Halvor Bratlie Lunner
26 Gudbrand Kvaal Aurskog-Høland
27 Iver T. Stastad Jevnaker
28 Tone Skretting Vestby
29 Janne de Jong Askim
30 Dag Lislien Rollag
31 Dorthea Enger Aurskog-Høland
32 Jonas Dalen Berg Moss
33 Kjersti-Elise Haugen Løyte Ål
34 Ann-Kristin Fiskerud Lillestrøm
35 Tuva Sjøenden Nybakk Indre Østfold
36 Kim Mogen Myhre Øvre Eiker
37 Hans Otto Tomter Rælingen
38 Reidar Kaabbel Våler
39 Ingunn Dalaker Øderud Modum
40 Gunnhild Gustavsen Huser Gjerdrum
41 Hans Ingvald Røed Fredrikstad
42 Simon S. Nordanger Drammen
43 Paul Johan Moltzau Hurdal
44 Anne-Grethe Larsen Skiptvet
45 Hildegunn Fossen Mikkelsplass Nes i Buskerud
46 Anne Hjørnegård Bjerke Lillestrøm
47 Gry Mossikhuset Råde
48 Jon Gotfred Grette Asker
49 Finn Oddvar Hebbe Johnsrud Bærum
50 Lars Holene Indre Østfold
51 Else Marie Rødby Asker
52 Ida Eliseussen Nittedal
53 Berit Vasdal Sarpsborg
54 Tore Dag Skjerdal Gol
55 Oddvar Igland Asker
56 Bjørge Marckus Huth Moss
57 Kristin Færden Bjella Hole
58 Geir Olsen Aurskog-Høland
59 Elin Johanne Tvete Fredrikstad
60 Oddvar Garås Flesberg
61 Tron Erik Hovind Ullensaker
62 Simen Gjølsjø Indre Østfold
63 Randi Haug Flå
64 Inger Johanne Aaby Asker
65 Anne Holt Hvaler
66 Inge Georg Høyen Drammen
67 Hans Mikal Holter Nannestad
68 Anette Bodal Bekke Indre Østfold
69 Kari Håvardsrud Hol
70 Eva Holo Kostveit Bærum
71 Øystein Østre Indre Østfold
72 Brit-Tove Krekling Øvre Eiker
73 Inger Betsy Torp Lørenskog
74 Trude Svenneby Indre Østfold
75 Ole Morten Sørlie Drammen
76 Peder Holm Løvstad Nesodden
77 Anne Kristoffersen Indre Østfold
78 Kristine Huseby Nore og Uvdal
79 Arild Sunde Sarpsborg
80 Stian Bakken Ringerike
81 Hans Kristian Raanaas Frogn
82 Tor Jacob Solberg Skiptvet
83 Marit Waaler Lier
84 Nina Annette Brattvoll Nordre Follo
85 Peder Harlem Rakkestad
86 Henrik O. Mørch Sigdal
87 Nils-Petter Wiik Enebakk
88 Jens Bakke Halden
89 Ingrid Nikoline Sand Kongsberg
90 Anna Kristine Jahr Røine Lillestrøm
91 Tron Kallum Indre Østfold
92 Harald Oskar Buttedahl Lier