DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Miljøpartiet De Grønne
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Kristoffer Robin Haug Ås
2 Hanne Lisa Matt Asker
3 Benedicte Lund Moss
4 Kristin Antun Nannestad
5 Øyvind Solum Nesodden
6 Ståle Sørensen Drammen
7 Signe Bakke Johannessen Bærum
8 Janicke Karin Solheim Lier
9 Ida Julsen Fredrikstad
10 Nikki Schei Bærum
11 Eivind Hoff-Elimari Nesodden
12 Anne Hilde Røsvik Asker
13 Eline Stangeland Lillestrøm
14 Sigve Brouwer Kongsberg
15 Herman Ekle Lund Drammen
16 Marius Hagen Indre Østfold
17 Line Asphaug Eidsvoll
18 Vilde Håvardsrud Kongsberg
19 David Medeiro Danielsen Moss
20 Hans Martin Enger Nordre Follo
21 Mansor Zalmai Lillestrøm
22 Frank Vigart Eriksen Sarpsborg
23 Emily Moren Dahl Ringerike
24 Nina Amin Kadir Lillestrøm
25 Bjørn Tore Kjølholt Hvaler
26 Bente Marie Bakke Vestby
27 Andre Arman Helgestad Lørenskog
28 Arne Johan Isaksen Kongsberg
29 Hildebrando Palacios Berrios Moss
30 Eirik Ballestad Ullensaker
31 Marthe Arnesen Nordre Follo
32 Carl Emil Vogt Drammen
33 Kristian Kallevik Nordre Follo
34 Lisa Kara Fröyland Lørenskog
35 Ingunn Bohmann Hvaler
36 Brit Eva Helgedal Modum
37 Gabriel Kielland Lillestrøm
38 Ingrid Kalstad-Sjødalstrand Nordre Follo
39 Madelen Roxman Ueland Råde
40 Per Silnes Tandberg Bærum
41 Margrete Kvalbein Fredrikstad
42 Ingar Sagedal Bie Bærum
43 Bjørn Ring Opjordsmoen Indre Østfold
44 Vidar Dagfinn Myhre Nittedal
45 Eike Ziller-Off Bærum
46 Tittin Foss-Haneborg Aurskog-Høland
47 Thomas Bedin Indre Østfold
48 Halvor Torgersen Hvaler
49 Trond Johan Valde Moss
50 Hanne Grasmo Nesodden
51 Svein Medhus Bærum
52 Vibeke Julsrud Halden
53 Erik Skauen Fredrikstad