DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Kristelig Folkeparti
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Alliansen Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kystpartiet Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Ida Lindtveit Røse Nordre Follo
2 Britt Egeland Gulbrandsen Spydeberg
3 Kjell Erland Grønbeck Øvre Eiker
4 Lars Salvesen Eidsvoll
5 Hege Irene Fossum Hole
6 Brynjar Høidebraaten Våler
7 Astrid-Therese Theisen Bærum
8 Helge Haraldset Hafsås Hemsedal
9 Kamilla S. Nandrup Pettersen Fredrikstad
10 Karine Skoglund Drammen
11 Knut Espeland Indre Østfold
12 Ingunn E Ulfsten Gjerdrum
13 Leontine Umugiraneza Nordre Follo
14 Trond Johansen Drammen
15 Lise Wenche Karlsen Fredrikstad
16 Torleiv Ole Rognum Asker
17 Arnfinn Holten Ringerike
18 Øivind Tønnes Reymert Indre Østfold
19 Sara Tellefsen Drammen
20 Einar Holstad Enebakk
21 Ann-Karin Aarvik Sarpsborg
22 Roy-André Midtgård Krødsherad
23 Lars Johan Rustad Vestby
24 Kari Koppang Fuglevik Råde
25 Olav Støyten Hemsedal
26 Hilde Marie Bergly Nes (Akershus)
27 Lino Lubiana Fredrikstad
28 Anne Lise Søvde Valle Hole
29 Arne Inge Mathisen Bærum
30 Anne Karine Gramen Indre Østfold
31 Kari Anne Karlsen Nittedal
32 Ragnhild Brenås Rakkestad
33 Ludvig Munkejord Gol
34 Ragnhild Holmedahl Aurskog-Høland
35 Dagfinn Stærk Halden
36 Ståle Berdal Drammen
37 Merete Fjeld Årdal Gjerdrum
38 Marianne Nordlie Indre Østfold
39 Marit Kjøllesdal Drammen
40 Øyvind Nerheim Nittedal
41 Annie Rommetveit Fredrikstad
42 Reidun Brusletten Nes (Buskerud)
43 Simon Friis Larsen Rælingen
44 Mona Hovland Wendelborg Indre Østfold
45 Odd Arne Gusrud Drammen
46 Liv Wergeland Sørbye Bærum
47 Morten Gjerløw Larsen Fredrikstad
48 Knut Stubben Ringerike
49 Arne Willy Dahl Nittedal
50 Jan Helge Aker Råde
51 Hava Biser Ihtiman Drammen
52 Jolanta Gluksman Nordre Follo
53 Finn Alexander Jensen Moss
54 Brynhild Heitmann Lier
55 Terje Aadne Nannestad
56 Anne Berit Sverd Aremark
57 Børge Bekkestad Ål
58 Finn Tellsgård Asker
59 John Thune Rakkestad
60 Terje Wollan Dahl Ringerike
61 Sindre Frøyshov Nordre Follo
62 Monika Lindås Indre Østfold
63 Berzat Ihtimani Drammen
64 Solfrid Rygg Lillestrøm
65 Roy Sletner Skiptvedt
66 Kari Ravnsborg Modum
67 Rune Skansen Aurskog-Høland
68 Kristin Rønnaug Farstad Halden
69 Ingar Nergård Hemsedal
70 Dagrun Agnete Ødegaard Gjerdrum
71 Helge Pettersen Indre Østfold
72 Arne Solberg Øvre Eiker
73 Lise Kragset Furuseth Ullensaker
74 Ole Røed Sarpsborg
75 Jorunn Strand Askeland Rælingen
76 Anders Lid Kongsberg
77 Lillian Hansesætre Aremark
78 Dan Levi Hykkerud Lørenskog
79 Ragnhild Moslet Egeberg Lier
80 Per Lebesby Fredrikstad
81 Bjørn Angell Moss
82 Steinar Stenvik Øvre Eiker
83 Bjørnar Grønbech Indre Østfold
84 Hildur Horn Øien Asker
85 Victor Vastiampillai Lillestrøm
86 Kari Husøy Bærum
87 Billy Taranger Drammen
88 Silje Camilla E. Myrhaug Eidsvoll
89 Karl Edvin Moksnes Nordre Follo
90 Simen Bondevik Nordre Follo