DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Rødt
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fellesliste Sunnmørslista / Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Silje Alise Ness Sunndal
2 Mattis Himo Frei
3 Paul Farstad Ålesund
4 Torill Brunsvik Kristiansund
5 Stein Kristiansen Kristiansund
6 Tonje Mari Dragset Volda
7 Lars Hallvard Dahle Molde
8 Helene Dahle Molde
9 Signe Kjønnøy Dahl Aure
10 Per Ottar Glærum Kristiansund
11 Gry Eli Grønseth Kristiansund
12 Eva Karin Hansen Kristiansund
13 Rune Kristiansen Kristiansund
14 Janita Kvistad Ålesund
15 Kurt Larsen Kristiansund
16 Stein Bjørbak Larsen Molde
17 Malena Strømmen Malakzadeh Ålesund
18 Ståle Melby Kristiansund
19 Ildrid Gjertrud Melbye Kristiansund
20 Hedvig Navelsaker Molde
21 Stein Nesjan Kristiansund
22 Pia Dyveke Schmedling Kristiansund
23 Kristin Sommernes Ålesund
24 Odd Stensholt Molde
25 Christian Strøm Giske
26 Øyvind Giske Sundquist Ålesund
27 Sigve Lorås Torland Kristiansund
28 Kitty Williams Frei