DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Fellesliste Sunnmørslista / Tverrpolitisk liste for Sunnmøre
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fellesliste Sunnmørslista / Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Hans Kjetil Knutsen Ålesund
2 Inger Johanne Tafjord Norddal
3 Kjetil Nesset Hareid
4 Irene Årsnes Skodje
5 Terje Høybakk Ulstein
6 Arne Olav Almås Ålesund
7 Ester Sølvi Moltumyr Volda
8 Vebjørn Vatnehol Haram
9 Anne Merete Øybrekken Norddal
10 Ole Martin Sæter Giske
11 Bardhec Ademaj Ålesund
12 Stig Bergmann Ørsta
13 Randi Karin Asbjørnsen Ålesund
14 Olav Sindre Roald Giske
15 Vegard Riise Eikrem Sula
16 Birger Flem Ålesund
17 Matilde Tafjord Rødhammer Norddal
18 John Breivik Ålesund
19 Reidun Kvasnes Sula
20 Jan Erik Syversen Ålesund
21 Wenche Elise Johansen Hareid
22 Jan Ove Skutvik Ålesund
23 Hallgeir Wuttudal Haram
24 Stig Antonsen Ålesund
25 Ranveig Bremnes Sula
26 Knut Fagerli Ålesund
27 Per-Helge Nordstrand Sula