DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Partiet De Kristne
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fellesliste Sunnmørslista / Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Øyvind Årdal Stranda
2 Inger Johanne M. Åndal Fræna
3 Ole G. Steen Ålesund
4 Gudmund Eikrem Kristiansund
5 Merete Nykrem Ålesund
6 Hege Anita B. Pettersen Fræna
7 Kristine Røren Ulstein
8 Kari Gullbjørg Hals Molde
9 Erlend Krumsvik Volda
10 Johan Gjendemsjø Haram
11 Arne Gunnar Grønseth Kristiansund
12 Asgeir Sæbø Sula
13 Sigrid Aud Moltumyr Herøy
14 Tove Nedregård Giske
15 Laura Grønvik Averøy
16 Matias Heggdal Midsund
17 Remi Lande Sykkylven
18 Johnny Kjerstad Vestnes
19 Svein Arne Moltu Ørsta
20 David Jonathan Livingstone Smøla
21 Eivind Breiteig Vanylven
22 Albert Lillebostad Nesset
23 Tom-Erik Håheim Ulsteinvik
24 Anders Lindås Kristiansund
25 Inger Lovise Lyster Molde
26 Eva M. Aasen Stordal
27 Nils Inge Pedersen Rauma
28 Frode Rønneberg Norddal
29 Geir Ove Johansen Sandøy
30 Frank Havnegjerde Sula
31 Inger Ambjørnsen Hareid
32 Ingvild Rønning Stavem Tingvoll
33 Daniel Larsen Skodje
34 Arne Lykkeslet Vik Sande
35 Geir Ove Rønneberg Molde