DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Miljøpartiet De Grønne
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fellesliste Sunnmørslista / Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Carl Johansen
2 Joakim Skaar
3 Bente Iversen Foseide
4 Hedda Veslemøy Aasen
5 Geir Klepaker
6 Eli Vullum Kvande
7 Jens Peter Ringstad
8 Iren Aambø
9 Knut Strømsjordet
10 Eleonore Vår Sønderland
11 Asle Andre Orseth
12 Åshild Havåg Bergseth
13 Jarle Hauge Steffenssen
14 Irja Frydenlund
15 Lars Bror Kristiansen
16 Magnhild Sande
17 Erik Moen
18 May Britt Haukås
19 Kurt Sindre Magerøy
20 Idun Dysthe Sønderland
21 Øyvind Festø
22 Grete Lene Serikstad
23 Thorleif George Kristiansen
24 Susanne Myklebust Hammerbekk
25 Per Inge Netland
26 Vanja Elisabeth Knudtsen
27 Øyvin Danielsen
28 Liliana Ramsing
29 Jan Håkon Vikane
30 Lea Bryne Agati
31 Bjørnar Otto Hovland
32 Silje Mathisen
33 Martin Andreas Hagen
34 Margrete Winter-Hjelm
35 Henriette Hafsaas
36 Øyvind Grimstad Gryt
37 Gro Santi Johnsen
38 Per Ingebrigt Karbø
39 Tanya Hunhammer
40 Ralph Herter
41 Siri Tangen Standal