DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Sosialistisk Venstreparti
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fellesliste Sunnmørslista / Tverrpolitisk liste for Sunnmøre Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Nordmørslista Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Uavhengig valliste for Sunnmøre Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Yvonne Wold Rauma
2 Anders Lindbeck Ålesund
3 Kim Thoresen-Vestre Molde
4 Line Karlsvik Kristiansund
5 Marit Aklestad Ørsta
6 Victor Starheim Molde
7 Petter Andreas Wadstensvik Kristiansund
8 Kjellfrid Blakstad Gjemnes
9 Manuel Navarro Sykkylven
10 Hege Torsmyr Sunndal
11 John Osnes Ulstein
12 Borghild Moe Kristiansund
13 Frank Schneider Villa Vestnes
14 Birgit Oline Kjerstad Haram
15 Viggo Jordahl Kristiansund
16 Branka Gutic Molde
17 Eldar Høidal Sykkylven
18 Wenke Greve Averøy
19 Skafti Ingi Helgason Vestnes
20 Erling Outzen Sunndal
21 Anita Land Surnadal
22 Bjørn Jacobsen Molde
23 Dagrun Agnes Vikesland Norddal
24 Ingrid Opedal Volda
25 Øystein Wang-Norderud Rauma
26 Oddrun Årflot Volda
27 Morten Feiring Ulstein
28 Maud Grøtta Tingvoll
29 Øyvind Fenne Fræna
30 Marte Skrede Hide Herøy
31 Eivind Hasle Surnadal
32 Laila Nøsen Fræna
33 Vidar Halvorsen Ålesund
34 Gudrun Refstrup Fræna
35 Arnfinn Ugelstad Eide
36 Bente Nybøen Skodje
37 Tor Larsen Kristiansund
38 Anne-Merete Stavik Varhaugvik Molde
39 Rune Kleiven Ålesund
40 Ann Ørjebu Kristiansund
41 Ole Aditya Palmer-Morewood Nesset
42 Nina Beate Grøndahl Norddal
43 Rolv Sæter Gjemnes
44 Kristin Mandt Heim Molde
45 Katla Skeide Ålesund
46 Roar Leite Averøy
47 Ina Killingrød Greve Rauma
48 Terje Linge Norddal
49 Roger Torgersen Midsund
50 Cecilie Rørstad Volda
51 Jan Erik Stokkeland Hornindal
52 Trisha Magdaraog Masocol Ålesund