DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Venstre
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Tove Eivindsen Trondheim
2 Anne Cecilie Holm Namsos
3 Torgeir Anda Malvik
4 Knut Øye Brandsås Inderøy
5 Hanne Mehli Orkdal
6 Odd Vidar Vandbakk Verran
7 Ingrid Gauslaa Hårstad Åfjord
8 Ragna Straume Stjørdal
9 Ingrid Andresen Steinkjer
10 Bjørn Ola Holm Vikna
11 Unni Garnes Røros
12 Stig Morten Sandvik Skjæran Frosta
13 Marthe Strickert Trondheim
14 Iver Vammervold Oppdal
15 Line Marie Rosvold Fjeldahl Indre Fosen
16 Tor Arne Garnvik Steinkjer
17 Anders Dalland Mona Snåsa
18 Geir Liang Klæbu
19 Arvid Agnar Hammernes Frøya
20 Kerstin Leistad Malvik
21 Hans Oskar Ødegård Hagen Trondheim
22 Hans Bøe Oppdal
23 Torgrim Hogstad Hallem Stjørdal
24 Hans Martin Storø Rennebu
25 Brita Kleven Thorsvik Verdal
26 Kjersti Dalen Stæhli Melhus
27 Ann Helen Skaanes Trondheim
28 Torfinn Stub Hitra
29 Britt Paula Mørkved Høylandet
30 Stian Tyskø Ørland
31 Tovemerethe Stjern Osen
32 Per Jan Eide Lierne
33 Hanne Kvernmo Rye Orkdal
34 Remi Andre Thorsen Leka
35 Martha Hagerup Nilson Trondheim
36 Stefan Hansen Indre Fosen
37 Kari Anne Susegg Kvarving Steinkjer
38 Jon Kristian Haukdal Midtre Gauldal
39 Hanne Moe Reitan Trondheim
40 Kai Kristiansen Meråker
41 Marit Rødevand Trondheim
42 Sigmund Nyborg Namsskogan
43 Bente Kjøsnes Trondheim
44 Jan Frode Hatlen Melhus
45 Barbro Brønner Eikset Bjugn
46 Magne Mæhre Trondheim
47 Per Einar Weiseth Levanger
48 Geir Olav Knappe Namsos
49 Eirin Iren Bekken Sørå Trondheim
50 Kari Værnes Fiske Malvik
51 Eli Anne Krystad Vikna
52 Bjørn Olav Nicolaisen Grong
53 Steinar Anda Meldal
54 Bjørn Værnes Fiske Malvik
55 Henriette Vaagland Klæbu
56 Atle Busch Levanger
57 Ingrid Susanne Svee Osen
58 Erik Brenna Selbu
59 Ingrid Vinje Hemne
60 Arve Høiby Selbu
61 Sissel Arctander Trondheim
62 Svein Lervik Namdalseid
63 Erik Magnus Iversen Trondheim
64 Marie Widerøe Trondheim
65 Egil Haugbjørg Meråker