DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Liberalistene
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Linda Marie Kvalsvik Leirvik Trondheim
2 Øyvind Rolland Malvik
3 Sindre Johan Johnsen Ørland
4 Christina Jørgensen Solli Trondheim
5 Dag Vikan Trondheim
6 Anders Hynne Steinkjer
7 Kent Roger Ingulfsvann Rørvik
8 Arild Løvold Hegvik Trondheim
9 Nikolai Høiland Ubostad Trondheim
10 Stian Engen Rennebu
11 Vegard Bjerkli Bugge Trondheim
12 Gaute Bjarte Larsson Malvik
13 Else Miki Torgnesøy Steinkjer
14 Fredrik Rochmann Trondheim
15 Emmeli Elonora Nyman Trondheim
16 Erik Christoffer Bjørnstad Trondheim
17 Eirik Faber Steinkjer
18 Herman Engevold Trondheim
19 Eirik Fossen Åfjord
20 Lars Solheim Trondheim
21 Ole Kvernmo Landfald Verdal
22 Jomar Hegstad Tallaksen Trondheim
23 Bernt Olav Stene Trondheim
24 Frank Stefan Sundberg Solli Trondheim
25 Gøran Alexander Jonassen Selbu
26 Bendik Øvstedal Trondheim
27 Kim Nyquist Trondheim
28 Sander Skjegstad Trondheim
29 Tor Bertil Stimo Trondheim
30 Henrik Senderud Storli Trondheim
31 Marius Åslund Trondheim
32 Harald Selliseth Nærøy
33 Sturla Wold Trondheim
34 Tom Erik Flekstad Trondheim
35 Arve Fissum Indre Fosen
36 Robin Andre Skaanes Berg Trondheim
37 Steffen Leiros Trondheim
38 Marius Selnæs Andersen Trondheim
39 Kim Sagmyr Trondheim
40 Jens Even Berg Trondheim
41 Randulf Johansen Trondheim
42 Johan Daniel Irgens Trondheim
43 Anders Samstad Gylland Trondheim
44 Emilie Ølnes Bjørdal Trondheim