DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Fremskrittspartiet
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Lill Harriet Sandaune
2 Tormod Overland
3 Terje Settenøy
4 Janne Kathrine Jørstad Larsen
5 Mats Henriksen Persøy
6 Kim Rud Petersen
7 Nelly Anita Lian
8 Tom Skare
9 Gunnar Singsaas
10 Marthe Helen Småvik
11 Sigmund Ofstad
12 Olaf Petter Reppe
13 Ketil Nilsen
14 Bjørn Ole Håve
15 Marika Aakervik Pedersen
16 Frøy Torun Kvernrød
17 Ruth Laila Berge
18 Lars Oddgeir Andresen
19 Gina Maria Baumeyer
20 Sarah Rogstad Aspaas
21 Lars Haagensen
22 Trond Magnus Brekstad
23 Bjarne Sæther
24 Roger Refseth
25 Brian Olsen
26 Helge Johan Ringli
27 Stener Andre Hepsø
28 Tor-Arne Bjørgum
29 Anita Gilde
30 Maria Alseth
31 Terje Langli
32 Erlend Stansberg
33 Jomar Aftret
34 Halvor Valderaune Bueng
35 Sverre Lillemo
36 Roy Angelvik
37 Isabell Haugerøy
38 Anne-Margrethe Kvam
39 Elin Marie Andreassen