DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Venstre
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Gunhild Berge Stang Fjaler
2 Geir Kjell Andersland Bergen
3 Agnes Hoshovde Bernes Alver
4 Alfred Bjørlo Stad
5 Tom Hiis Bergh Bergen
6 Elizabeth Toft Erichsen Øygarden
7 Astrid Knutsen Hårstad Bergen
8 Jan Henrik Nygård Kinn
9 Åsta Årøen Bergen
10 Torstein Tvinnereim Stryn
11 Ragnhild Handeland Kvinnherad
12 Jon Ove Lomheim Luster
13 Margun Torget Østrem Voss
14 Daniel Gangeskar Kinn
15 Ingrid Nergaard Fjeldstad Bergen
16 Vegard Andre Holand Løknes Bergen
17 Maria Collett Knagenhjelm Sogndal
18 Astrid Dale Bjørnafjorden
19 Njål Eliasson Kinn
20 Grete Line Simonsen Bergen
21 Bjørn Tore Sund Osterøy
22 Terje Horvei Aurland
23 Marit Solhaug Gjerstad Bergen
24 Rolf Nesheim Alver
25 Else Mundal Sogndal
26 Anton Børre Engen Bergen
27 Marius Hellan Hindenes Alver
28 Judith Kapstad Sunnfjord
29 Galo Juarez Austegard Bergen
30 Kari Østervold Toft Øygarden
31 Kjersti Brevik Møller Bergen
32 Ronny Knutsen Askøy
33 Bjørn Arne Mjåseth Askvoll
34 Siri Kristoffersen Hamre Bergen
35 Jostein Osnes Etne
36 Kariann Myklebust Fagerli Stad
37 Jo Einride Lid Lerheim Bergen
38 Elin Seim Voss
39 Morten Holmberg Vik
40 Idun Kristine Bortne Bergen
41 Astrid Larsen Stord
42 Elias Slåtten Sunnfjord
43 Lene Hatlem Søvik Bergen
44 Tove Kristin Sleire Tistel Masfjorden
45 Marianne Øren Lærdal
46 Njaal Hendrik Neckelmann Bergen
47 Merethe Reksten Hopland Askøy
48 Kåre Jarl Langeland Bremanger
49 August Simonsen Bergen
50 Bjørn Magne Hufthammer Austevoll
51 Ingebjørg Flyum Bjørlo Stad
52 Marius Andre Svee Solberg Bergen
53 Ingrid Bjørke Nisamjan Kvam
54 Åge Avedal Sunnfjord
55 Harald Queseth Bergen
56 Vanja Espeland Bømlo
57 Bjarte Gangeskar Gloppen
58 Gard Aasmund Skulstad Johanson Bergen
59 Brith Schjelderup Ediassen Øygarden
60 Gunnar Osland Askvoll
61 Lars Jacob Hove Bergen
62 Mona Haugland Hellesnes Ulvik
63 Klaus Iversen Kinn
64 Julie Songstad Andersland Bergen
65 Synnøve Handeland Kvinnherad
66 Vigdis Tonning Sunnfjord
67 Erlend Andreas Horn Bergen
68 Ingebjørg Winjum Granvin