DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Fylkestingsvalg - 2019
ValgkretsParti Liberalistene
Oslo Rogaland Møre og Romsdal Nordland Viken Innlandet Vestfold og Telemark Agder Vestland Trøndelag Troms og Finnmark Arbeiderpartiet Demokratene Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Norges Kommunistiske Parti Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Piratpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Nr.NavnStillingBosted
1 Jon Refsdahl
2 Tor Even Eide
3 Arild Hystad
4 Joakim Raun Refsdahl
5 Ingrid Hæve Sedal
6 Kenneth Vasquez
7 Jørgen Gundersen
8 Hogne Kirkebø
9 Odd-Marius Rutle
10 Idar Lerum Djupesland
11 Mads Fredrick Valencia Osen
12 Arne-Mikal Bratsberg
13 Torstein Jarland Eriksen
14 Viggo Takvam
15 Erik Andreas Sandal
16 Maciej Rafal Jakobsen
17 Arild Ramberg
18 Michelle Lilletvedt Isaksen
19 Robert Midtvedt Soot
20 Charlotte Raun Refsdahl
21 Frode Pedersen
22 Bjørn Hope
23 Steffen Axl Fossdal
24 Martin Ture Birkeland
25 Gunnar Odland
26 Rolf-Olav Frøysa
27 Christoffer Kleppe Abbedissen
28 Sander Kleppe Abbedissen
29 Lasse Kleive Lien
30 Lilly Røksund Grønås
31 Jostein Hove-Henriksen
32 Johannes Lundeby Mella
33 Erlend Bergh Nesbjør
34 Kenneth Skorpen
35 Sindre Synnevåg
36 Bjarne Tvedten
37 Fredrik Alexander Jomark
38 Kristian Gjerstad