Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 1921 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode:
Valglister for Stortingsvalget - 2021
Valgkrets Valgliste Alliansen - Alternativ for Norge
Nr.NavnStillingBosted
1 Hans Jørgen Lysglimt Johansen Oslo
2 Bjørn Inge Johansen Orkland
3 Jarle Johansen Giske
4 Kaspar Johan Birkeland Ålesund
5 Ronny Rønning Trondheim
6 Morten Lorentzen Moss
7 Johan Slåttavik Trondheim
8 Frode Kristiansen Bergen
9 Asbjørn Massnes Høyanger
10 Dag Roar Fridtun Askvoll
11 Henrik Robert Aarseth Oslo
12 Kjetil Østhus Trondheim
13 Halldor Hamre Sandnes
14 Thomas Ring Nes
15 Grim Lodenkine Vik