Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 1921 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode:
Valglister for Fylkestingsvalget - 2023
Valgkrets Valgliste Arbeiderpartiet
Nr.NavnStillingBosted
1 Frode Berge Stavanger
2 Bente Gravdal Eigersund
3 Asle Rafdal Sauda
4 Emilie Bersaas Haugesund
5 Julia Eikeland Stavanger
6 Morten Larsen Stavanger
7 Charlotte Sørås Stavanger
8 Marek Bogucki Randaberg
9 Solveig Vik Haugesund
10 Frode Waldemar Lund
11 Marianne Helvik Sola
12 Geir Morten Øvestad Klepp
13 Laine Elin Wold Sandnes
14 Trygve Andre Meyer Stavanger
15 Lillian Vikra Tysvær
16 Magne Wiggo Høyland Time
17 Karina Liknes Karmøy
18 Stig Hansen Sola
19 Bodil Elvie Varpen Tungland Tysvær
20 Jan Inge Klakegg Haugesund
21 Nina Marie Nikolaisen Lund
22 Eivind Kvamsøe
23 Hedda Korneliussen Stavanger
24 Jon Olav Runestad Stavanger
25 Lyndsay Patricia Nilsen Utsira
26 Geir Helge Hansen Tysvær
27 Inger Elise Netland Kolstø Karmøy
28 Rohat Kizilirmak Sola
29 Eva Espeli Pettersen Gjesdal
30 Martin Arnøy Rygg Randaberg
31 Maria Randeberg Randaberg
32 Diyar Yasar Sandnes
33 Siv-Len Strandskog Sola
34 Ømer A. Demir Stavanger
35 Ingvild Lundbakk Denut Randaberg