Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 1921 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode:
Valglister for Sametingsvalget - 2021
Valgkrets Valgliste Árja
Nr.NavnStillingBosted
1 Fred Rene Øvergård Buljo Artist/Barnehagelærer OSLO
2 Mari Helander Barnehagestyrer OSLO
3 Lizett Nathalie Persen Juridisk rådgiver BERGEN
4 Astrid Ingebjørg Swart Sjaman ØVRE EIKER
5 Anja Lona Skogerbø Elektrikerlærling OSLO
6 Runar Lindseth Sikkerhetsrådgiver HORTEN
7 Ann-Kristine Balto Lektor ÅS
8 Rune Pettersen Flymedarbeider JESSHEIM
9 Trude Jeanette Karlsen Fagarb. Barnehage BEGEN
10 Kjell Vidar Erke Konsulent LIER-TRANBY
11 Roar Pettersen Trafikkplanlegger HVAM
12 Kjellaug Oline Mudenia Møbelsnekker VEGÅRSHEI