Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 1921 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode:
Valglister for Sametingsvalget - 2021
Valgkrets Valgliste Árja
Nr.NavnStillingBosted
1 Ole Nils Ailo Siri Turistvert ROTSUND
2 Johan Mikkel Logje Yrkessjåfør ALTA
3 Kine Elise Bergly Lærer HAKKSTABBEN
4 Bente Monica Leirbakken Restauratør ferge ALTA
5 Trond Einar Karlsen Pensjonist STOREKORSNES
6 Bente Sjursen Saksbehandler STORE LERRESFJORD
7 Ann-Kristin Leirbakken Barnevernspedagog ALTA
8 Arle Ivar Ring Røkter oppdrett ALTA
9 Geir Olsen Rørlegger ALTA
10 Cathrine Fjærvoll Student TVERRELVDALEN
11 Trond Egil Nilsen Smed/kunstner SNEFJORD
12 Karin Johanne Karlsen Salgskonsulent ALTA