Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 1921 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode:
Valglister for Sametingsvalget - 2021
Valgkrets Valgliste Bargiidbellodat - Baarggijbelludahka - Barkijebielien partije - Arbeiderpartiet
Nr.NavnStillingBosted
1 Tom Sottinen Plenumsleder VADSØ
2 Ragnhild Vassvik Prosjektleder GAMVIK
3 Hartvik Hansen Språkarbeider TANA
4 Inga Pettersen Lindi Pensjonist NESSEBY
5 Inger Blix Kvammen Kunstner SØR-VARANGER
6 Jarle Andreassen Pensjonist NESSEBY
7 Wiebke Slåtsveen Bonde LEBESBY
8 Marius Johnsen Støme Salgskonsulent VADSØ
9 Lena Warelius Gründer KIRKENES
10 Robin Fredrik Nilsen Røkter GAMVIK