DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Valglistearkivet

NSDs valglistearkiv inneholder valglister for stortings- (fra 2001 til d.d.), fylkestings- (fra 2003 til d.d.) og sametingsvalg (fra 1989 til d.d.). Arkivet gir en utmerket oversikt over alle kandidater til stortings- og fylkestingsvalg for ulike partier i alle landets fylker. Valglistearkivet oppdateres fortløpende ved hvert valg.
Vis mer

Om valglistearkivet

Valglistearkivet ble opprettet som et ledd i NSDs skolevalgsprosjekt. Ved å samle inn de ulike partienes valglister, kan man se hvilke kandidater som ut fra skolevalgsresultatene vil komme til å få plass på Stortinget/Sametinget/fylkestinget.

Pressemeldinger fra partier håndteres vanligvis slik at dato og reell avsender, som ikke alltid er oppgitt i selve pressemeldingen, legges til i dokumentet (særlig gjelder dette elektroniske pressemeldinger mottatt per e-post). Samtidig fjerner vi privat kontaktinformasjon som telefonnummer/e-postadresse, som ofte oppgis avslutningsvis som en del av pressemeldingene.

Kilder

I forbindelse med stortings- og fylkestingsvalg har NSD vanligvis mottatt valglistene fra de lokale valgstyrene, mens valglistene for sametingsvalgene er samlet inn og oversendt NSD i forbindelse med delprosjektet Historiske valgdata - en del av prosjektet Samisk valgforskningsprogram 2009-2011, henter NSD valglistene direkte fra valg.no og sametinget.no, og tilrettelegger dem i valglistearkivet.

Velg valgperiode
Valglister for Sametingsvalg - 2017
ValgkretsParti Arbeiderpartiet
1 Østre valgkrets 2 Ávjovárri valgkrets 3 Nordre valgkrets 4 Gáisi valgkrets 5 Vesthavet valgkrets 6 Sørsamisk valgkrets 7 Sør-Norge valgkrets Arbeiderpartiet Árja Fastboendes Liste på Sametinget Finnmarkslista Flyttsamelista Fremskrittspartiet Høyre Kautokeino Fastboende forening Norske Samers Riksforbund Samefolkets Parti Sámieana Senterpartiet Šiella Sosialistisk Venstreparti
Nr.NavnStillingBosted
1 Kåre Olli Trafikkleder Porsanger
2 Marit Kirsten Anti Gaup Øk.konsulent Karasjok
3 Mikkel Ailo Gaup Daglig leder Kautokeino
4 Stine Marie Høgden Student Karasjok
5 Øyvind Lindbäck Selvs. næringsd. Porsanger
6 Sara Ellen Anne Eira Undervisn.insp. Kautokeino
7 Jan Gunnar Johansen Rektor Karasjok
8 Mariell Haugli Tilkallingsvikar Porsanger
9 Isak Mathis Buljo Selvs. nærings. Kautokeino
10 Eldbjørg Mathisen Frisør/sminkør Karasjok
11 Jon Arne Pettersen Daglig leder Porsanger
12 Ann-Britt Eira Sara Helsearbeider Kautokeino
13 Johan Vasara Ordfører Kautokeino
14 Anne Berit Gaup Skum Hjemmeværende Kautokeino
15 Svein Atle Somby Ordfører Karasjok
16 Aina Borch Ordfører Porsanger