Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

Kontakt

NSD - Norsk senter for forskningsdata
Harald Hårfagres gate 29
N-5007 Bergen, Norway
Tlf: +47-55 58 21 17
nsd@nsd.no

E-post til prosjekter

Data om det politiske system: polsys@nsd.no
Database for statistikk om høgre utdanning (DBH): dbh@nsd.no
European Social Survey (ESS): ess@nsd.no
International Social Survey Programme (ISSP): issp@nsd.no
Kommunedatabasen: kdb@nsd.no
Nesstar: nesstar@nsd.no
Publiseringskanaler: publiseringskanaler@nsd.no
Selskapsdatabasen: selskapsdata@nsd.no
Webmaster: webmaster@nsd.no

Personvernombudet for forskning

personvernombudet@nsd.no
Tlf: 55 58 81 80

Ansatte >