Fra 1. januar 2022 er NSD en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.
Våre tjenester vil i en overgangsperiode fortsatt finnes på nsd.no

View this page in English.

Andre arkiv

Manifestoarkivet

Emneinndeling av setninger i partiprogrammer.

Akademikerarkivet

Blant annet karakterer, politisk stilling for teologer, jurister, medisinere, filologer og realister.

Bedriftsstyrearkivet

Styreverv i banker og de 200 største bedriftene.

Organisasjonsarkivet

Nasjonale frivillige organisasjoners medlemstall, organisasjonsstruktur, kontakt med offentlige organ m.m.

Embetsmannsarkivet

Embetsmenns karriere i sentraladministrasjonen 1864-1965 og 1970-1974.