DATA OM DET POLITISKE SYSTEM

Statssekretærarkivet

Tidsperiode: 1945-d.d.

Oversikter og tabeller (inaktiv)

Informasjon om midlertidig stenging

Redusert funksjonalitet i en overgangsperiode.

På websidene for Data om det politiske system er søkefunksjonene og de interaktive tabellene midlertidig fjernet. Etter hvert vil de komme tilbake i ny og bedre utgave. Selve datamaterialet er like omfattende som før. Merk at Forvaltningsdatabasen ikke er berørt av endringene.

Ta kontakt for mer hjelp og info.

 
  • Statssekretærer regjeringsvis
  • Statssekretærer departementsvis
  • Regjeringenes kjønnsfordeling
  • Statssekretærenes gjennomsnittsalder regjeringsvis
  • Finn person

Variabelbeskrivelse

Sammendrag

Statssekretærarkivet omfatter data om norske statssekretærer siden 1945. Man kan tilnærme seg informasjon om statssekretærene enten ved å benytte regjering eller departement som overordnet struktur. I sum omfatter derfor dataene informasjon på tre nivå:

Statssekretærene er lenket opp mot Stortingets nettbaserte biografitjeneste i de tilfeller hvor de er biografert der. Denne biografitjenesten blir fortløpende oppdatert

Søkefunksjonen

Er man interessert i opplysninger om en spesifikk statssekretær vil det enkleste være å søke etter vedkommende direkte under 'Finn person'. Her er det også tilrettelagt en navneindeks som inneholder alle personene som finnes i politikerarkivene i PolSys. Her er med andre ord også statsråder og stortingsrepresentanter inkludert. I denne forbindelse har vi laget en enkel tabell som systematisk indikerer hvorvidt personene som er indeksert har vært statsråd og/eller statssekretær og/eller stortingsrepresentant (eller suppleant).

Om Statssekretærarkivet

Kilder

Statssekretærarkivet var gjenstad for oppdaterng og utbedring i 2007. I den forbindelse ble i all hovedsak følgende kilder benyttet:

Om medlemmene i de enkelte ministerier og regjeringer:

Biografisk informasjon:

For øvrig har særlig den norske regjerings nettsider, men også Stortingets nettsider og internett generelt, vært verdifulle kilder. Den kontinuerlige oppdateringen av sittende statssekretærer baseres på pressemeldinger fra Statsministerens kontor.